By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Suggested Topics within your search.
Krajská vědecká knihovna (Liberec, Česko) knihovny 12 literatura pro děti a mládež 11 Sekyra, Marek, 1974- 9 Sekyra, Marek - Simm, Otokar Ještědské květy : antologie libereckých německy píšících autorů (19. století a 1. polovina 20. století) = Jeschkenblumen : Anthologie deutschsprachiger Autoren aus Reichenberg (19. Jahrhundert und 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts) 8 Sekyra, Marek - Simm, Otokar Jizerské květy : antologie německy píšících autorů z Jablonecka a Semilska (19. století a 1. polovina 20. století) = Iserblumen : Anthologie deutschsprachiger Autoren aus der Umgebung von Gablonz an der Neiße (Jablonec nad Nisou) und Semil (Semily) (19. Jahrhundert und 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts) 8 Simm, Otokar, 1945- 8 more ...
1
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 68 (2), s. 11-12
Annotation: Zpráva o průběhu projektu "Spisovatelé do knihoven" v knihovně v Liberci.
Article
2
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 68 (2), s. 13-15
Annotation: Zpráva o koupi čtyř vydání českých biblí Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.
Article
3
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 68 (2), s. 15-16
Annotation: Zpráva.
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 68 (2), s. 23
Annotation: Zpráva o výstavě Ota Hofman 90, která se koná v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 8, srpen, s. [10]
Annotation: Zpráva s propozicemi o soutěži vypisované "Kruhem autorů Liberecka" a "Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci".
Article
7
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 17, 2008, č. 1
Annotation: Zpráva o knize V. Vohlídalové "Na houpačce nejen s knihovnou".
Article
8
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 1
Annotation: Zpráva o "Veletrhu dětské knihy", který probíhal 29.-31. 3. 2007 v Liberci.
Article
9
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2019, č. 74 (4), s. 7-10
Annotation: Zpráva o konání noční exkurze Vědeckou knihovnou v Liberci v rámci akce "S baterkou do knihovny".
Article
10
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2019, č. 74 (4), s. 45-48
Annotation: Článek o křtu česko-německého sborníku poezie "Krajina našich slov 2019 = Landschaft unserer Worte 2019".
Article
11
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2020, č. 75 (1), s. 9-10
Annotation: Zpráva o konání veřejného čtení z knihy "Paní s kloboukem, nesu Vám psaní" E. Wienera.
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 48, 2008, Heft 1, s. 225-227
Annotation: Referát o stejnojmenném kolokviu; s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 5, 1. 3., s. 7
Annotation: Sloupek o organizování plesů v knihovnách.
Article
14
In: Wagon. -- R. 2007, č. 2, s. 5-6
Annotation: Fejeton; zejm. o stavbě knihovny v Liberci.
Article
15
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2017, č. 63 (1), s. 22-23
Annotation: Zpráva o konferenci "Současnost literatury pro děti a mládež" (KVK v Liberci, 21.-22. 3. 2017), jejímž tématem bylo Kouzelný svět příběhů...
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 5, s. 167-170
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci. Připojeny přehledy Knihovnictví v Libereckém kraji (s. 170) a Krajská vědecká knihovna...
Article
17
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2014, č. 53 (3), s. 16
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěné básně Knihovna, která je věnována Krajské vědecké knihovně v Liberci.
Article
18
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 12, 2008, č. 1
Annotation: Recenze.
Article
19
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 13, 2009, č. 5
Annotation: Reportáž z konference Současnost literatury pro děti a mládež (25.-26. 3. 2009); s fot.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 12, 14. 6., příl. Triangl, č. 1, s. vii-viii
Annotation: Studie k osobě a prozaické tvorbě O. Hofmana pronesená na konferenci "Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu", která se u příležitosti nedožitých...
Article