By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 8, srpen, s. [10]
Annotation: Zpráva s propozicemi o soutěži vypisované "Kruhem autorů Liberecka" a "Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci".
Article
2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 2, únor, s. 6
Annotation: Zpráva o vydání sborníku regionálních autorů.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 8, srpen, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 105, červen, s. 20-27
Annotation: Rozhovor s V. Píšou o literárních soutěžích, spolcích, čtenářství a e-knihách.
Article
5
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2012, č. 45 (3), s. 48
Annotation: Informace o aktivitách Kruhu autorů Liberecka (www.kruhautoruliberecka.cz).
Article
6
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 54, říjen, s. 23-25
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
7
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, červenec/srpen, s. 48
Annotation: Informativní článek; http://mujweb.cz/www/kallb/.
Article
8
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, září/říjen, s. 44
Annotation: Článek (http://mujweb.cz/www/kallb). Na s. 45-48 otištěna Bibliografie členů KALu za roky 2001-2004.
Article
9
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, leden/únor, s. 48
Annotation: Zpráva s fotografiemi.
Article
10
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, leden/únor, s. 19
Annotation: Poznámky k vydání; Kalmanach představuje nejnovější tvorbu autorů sdružených kolem KAL (měl by vycházet jednou až dvakrát ročně) - článek...
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 10, 1.-7. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Promluvy do zdi. -- s. 111-114
Annotation: Doslov k autorskému výboru z původní básnické tvorby (s. 7-52, s oddíly: Rytmy a zádrhely, Promluvy do zdi) a z překladů německy píšících...
Book Chapter
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 52-54
Annotation: O literárním životě v Liberci.
Article
14
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, září/říjen, s. 12
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 40, prosinec, s. 73-74
Annotation: Referát o večeru, na kterém byl představen nový Kalmanach.
Article
16
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2007, leden/únor, s. 47-48
Annotation: Reportáž o česko-polských literárních setkáních.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 21, březen, s. 67-68
Annotation: Zpráva o vydání prvního čísla a výzva autorům k zasílání příspěvků.
Article
18
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2003, březen/duben, s. 46
Annotation: Informace o činnosti.
Article
19
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2010, č. 38, s. 55-56
Annotation: Zpráva o autorském čtení a dalších akcích.
Article
20
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2011, č. 40, s. 47
Annotation: Zpráva s fotografiemi.
Article