By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [77]-[78]
Annotation: Nekrolog českého básníka O. Kryštofka (†22. 11. 1985, Třebotov).
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 182, 11. 8., s. 2
Annotation: Rozsáhlá zpráva o nově vydaných českých knihách včetně anotací.
Article
3
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2012, č. 27, srpen, s. 64-66
Annotation: Medailon.
Article
4
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 53, 1946/1947, č. 4, leden 1947, s. 183
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 9, září, zadní obálka
Annotation: Soubor anotací literární publicistiky, mj. textů J. Bodlákové, V. Biľaka, O. Kryštofka a Z. Vavříka.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 2, únor, s. 60-61
Annotation: Reakce na článek O. Kryštofka "Nejde jenom o témata" (ZM 1959, č. 11, 1959, s. 510-512), který polemizuje s předchozím autorovým článkem a kritizuje...
Article
7
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 26, 26. 6., s. [3]
Annotation: Anotace knihy. Následují ukázky.
Article
8
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 12, prosinec, s. 301
Annotation: Zpráva z konference.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 47-48
Annotation: Polemika s příspěvky Z. K. Slabého (s. 9-26) a O. Kryštofka (s. 26-31) o románech pro starší děti a mládež a o dětských časopisech; původně...
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 3, březen, s. 133-134
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
11
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [16], 1949, č. 9, 15. 11., s. 318
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 75, 31. 3., s. 4
Annotation: Článek o kritickém stanovisku Klubu mladých spisovatelů k emigraci I. Blatného. Pod stanoviskem podepsána řada významných spisovatelů.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 125, 4. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 46, 1990, č. 271, 19. 11., s. 5
Annotation: O vzpomínkovém autoportrétu O. K. Byl náš...
Article
15
In: Marginalia historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 1, 2010, č. 2, s. 68-108
Annotation: Studie k osídlování pohraniční obce Horní Albeřice Syndikátem českých spisovatelů v letech 1946-1949; s kapitolami: Zapomenuté horské údolí;...
Article
16
17
Published Olomouc : Ostrava : Votobia ; Ostravská univerzita, 2007.
Annotation: S oddíly: Vzájemná korespondence (s. 9-111: V. Závada a F. Halas, V. Holan, F. Hrubín, J. Seifert); Dopisy od jednotlivců - Adresát Vilém Závada...
Book
18
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 15, 1969, č. 105, 2. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 7, září, příl.
Annotation: Slovníkové heslo; s bibliografií tvorby O. K. pro děti a mládež.
Article
20
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 17, 1967, č. 8/9, srpen/září, s. 146-147
Annotation: Polemika upravovatele hry s kritikou O. Kryštofka.
Article