By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019/2020, č. 52/1, 16. 12. 2019, s. 10
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Všelijaký poudání", který představí vyprávění písmáka a lidového vypravěče F. K. Pacholíka z Pasek nad...
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 169-174
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 174).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 8, 25. 2., s. 4
Annotation: Referát o hře Skleněná panna (Praha, Realistické divadlo, premiéra 21. 2. 1960).
Article
6
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 4, červenec/srpen, s. 17
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Krakonoš, skřítci a zahrádka blízko nebe. -- s. [29]
Annotation: Doslov nakladatele.
Book Chapter
8
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 49 (3), s. 10-12
Annotation: Vzpomínka na přátelství s M. Kubátovou. S otištěním spisovatelčina blahopřání k 170. výročí založení turnovské knihovny.
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 104-107
Annotation: Autor konstatuje, že soudobá prozaická tvorba se nachází v krizi, a uvádí několik příkladů (zvláště prózy s historickým námětem).
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 69, 18. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o chystaném divadelním pásmu.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 7/8, červenec/srpen, s. 365-367
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 7/8, červenec/srpen, s. 364-365
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 136, 12. 6., s. 14
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 25, 17. 6., s. 96
Annotation: Nekrolog k úmrtí M. Kubátové 6. 6. 2013 ve věku 90 let.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 1, 3. 1., s. 5
Annotation: Referát o divadelní pohádce M. Kubátové (premiéra 26. 12. 1956, Divadlo S. K. Neumanna).
Article
16
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 44, 2. 11., s. [5]
Annotation: Anotace knihy. Připojen úryvek z vlastního životopisu autorky.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 142-143
Annotation: Autor informuje o zajímavých divadelních inscenacích.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 18, 20. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 6, 12. 2., s. 2
Annotation: Poznámka.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 99, 25. 4., s. 4
Annotation: Článek o oblibě českých knih, zmíněny Daremné poudačky a Matějkov M. Kubátové.
Article