By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 160, 11. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 28, s. 4
Annotation: Fejeton o tvorbě M. Kubíčka, spojené s krajinou Jeseníků.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 290, 12. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 50, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 3, březen, 3. s. obálky
Annotation: Program vysílání, zmíněna dramatizace povídky B. Četyny a verše M. Kubíčka.
Article
4
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 78, 8. 7., s. 5
Annotation: Recenze; mj. o próze Básník na Mírově líčící pobyt J. Zahradníčka.
Article
5
In: Hornohanácké pohádky a pověsti. -- s. 114-115
Annotation: Autorský doslov.
Book Chapter
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 33, 10. 9., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 213, 11. 9., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 8, 1998, č. 129, 4. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 30, 29. 7., s. 7
Annotation: Recenze autorovy třetí knihy básní.
Article
10
In: Sborník '98. -- R. 1998, květen, s. 105-110
Annotation: Analýza knihy M. Kubíčka.
Article
11
In: Průzračnost. -- s. [65]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi k jeho antologii z dosavadní básnické tvorby.
Book Chapter
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 10, 2000, č. 100, 28. 4., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Země žulových křížů. -- s. 3-6
Annotation: Předmluva; s biograficko-bibliografickými poznámkami O autorech (s. 91-111).
Book Chapter
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 109, 11. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 38, 19. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 10, Recenzní příloha, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Volba volnosti. -- s. 63-64
Annotation: Doslov; s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 65-66).
Book Chapter
18
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 9, 2004, č. 35, podzim, s. 21-22
Annotation: Medailon; připojena ukázka z rukopisných vzpomínek Odvalený kámen (s. 22-23).
Article
19
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 35, 15. 12., s. 41
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 50, 16. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article