By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 47 (1), s. 36
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěného textu ze souboru Čtyřiatřicet zamyšlení (s. 34-36).
Article
2
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, září/říjen, s. 20-24
Annotation: Rozhovor; připojeny ukázky z jeho básní (s. 24-25).
Article
3
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 33
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní (s. 32-33).
Article
4
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, červenec/srpen, s. 39
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní (s. 32-39).
Article
5
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, květen/červen, s. 35-36
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných proslovů k vernisážím (s. 34-35).
Article
6
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2007, leden/únor, s. 30
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky z knihy Oblouk návratu (s. 28-29).
Article
7
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2007, leden/únor, s. 42-43
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 48 (2), s. 36
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěných ukázek jeho básní (s. 35-36).
Article
9
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 48 (2), s. 47-48
Annotation: Medailon.
Article
10
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2009, č. 33, s. 26
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u výběru z básní z chystané sbírky Ponorná řeka a z prozaických textů (s. 22-26).
Article
11
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2012, č. 43, s. 18-19
Annotation: Referát o pořadu 13. 3.
Article
12
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2008, č. 30, s. 30
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jeho básní (s. 28-30).
Article
13
In: Oblouk návratu. -- s. 5-6
Annotation: Svazek obsahuje básně, proslovy na vernisážích a eseje.
Book Chapter
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 41, březen, s. 7-8
Annotation: Medailonky nových členů.
Article
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 44, prosinec, s. 31-32
Annotation: Gratulace k různým oceněním (A. Morávková Cena Ivana Franka, L. Kundera medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, V. Franc, S. Kubín,...
Article
16
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-7489-0. -- R. 2006/2007, s. 85
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u článku Pravda není to, co se dá vysvětlit (s. 84-85).
Article
17
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-5084-3. -- R. 2005/2006, s. 53
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jeho textů Tři krátká zamyšlení (s. 52-53).
Article
18
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-254-0717-2. -- R. 2007/2008, s. 56
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u výběru z jeho veršů.
Article
19
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2011, č. 41, s. 41-42
Annotation: Upravený doslov ke knize Ponorná řeka. Připojen medailon S. Kubína.
Article
20
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2010, č. 36, s. 36
Annotation: Medailonek u ukázek z knihy.
Article