By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 281, 4. 12., s. 10
Annotation: Autor ve svém komentáři reaguje na článek velvyslance ve Francii P. Druláka "Milan Kundera - český spisovatel a občan" (in: Právo, roč. 29,...
Article
2
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 12-15
Annotation: Osobní vzpomínka na zesnulého J. Kuběnu, na setkání s ním a na jeho chápání role A. Pammrové v českých dějinách.
Article
3
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 16-17
Annotation: Autorova vzpomínka na zesnulého J. Kuběnu.
Article
4
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 23
Annotation: Otisk osobního věnování J. Kuběny v knize "Ráno na Olympu Orel Nad Propastí : Dílo VII/1".
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 47, 12. 11., s. 9
Annotation: Článek o setkání V. Havla s J. Kuběnou. Této dvojici je věnován pořad Svět poezie (ČRo Vltava, 24. 11. 2018).
Article
6
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 73, březen, s. 3-5
Annotation: Referát o Mezinárodním sympoziu "Otokar Březina 2018", které se konalo 15. 9. 2018 v Jaroměřicích nad Rokytnou, doplněný medailonem O. Březiny;...
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], květen, s. 31-39
Annotation: Dva komentáře k řadě článků věnovaných tématu Morava v časopise "Střední Evropa"; datováno duben 1989 a květen 1989.
Article
9
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
10
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, jaro, s. 49-65; č. 2, léto, s. 130-134
Annotation: Rozhovor o básníku J. Kuběnovi, jeho pohledu na tvorbu, literární vzory a uspořádání světa.
Article
11
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [179]-180
Annotation: Poznámka přibližující život, dílo a zejména poetiku J. Kuběny.
Article
12
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [230]-234
Annotation: Kritický komentář diskuse o Moravě a moravanství ze Střední Evropy brněnská verse 3/1989.
Article
13
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 7
Annotation: Článek o setkání, které proběhlo 10. 9. 2019 a v jehož rámci si přítomní připomněli osobnost básníka J. Kuběny.
Article
14
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 14. 8. 2017
Annotation: Báseň J. Kuběny, kterou přednesl na autorském večeru Festivalu spisovatelů Praha 2005; připojeno parte a bio-bibliografická poznámka.
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 12. 10. 2005
Annotation: Reportáž z neoficiálního literárního festivalu na hradě Bítov, kterou organizovali M. Pluháček a J. Kuběna.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 6, 2005, č. 8, srpen, s. 10-11
Annotation: Reportáž z festivalu Literární Vysočina.
Article
18
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 14. 8. 2017
Annotation: Rozhovor s P. Čichoněm o básníkovi a organizátorovi literárních akcí J. Kuběnovi.
Article
19
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [13]-[15]
Annotation: Úvaha o významu díla O. Březiny, polemika s údajným výrokem J. Kuběny, kterým postavil formu poezie OB nad obsah.
Article
20