By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Almanach výtvarně-literárního sdružení litoměřických umělců ASSociace Kubinstadt; s uvedenou předmluvou, uvedenými studiemi a statěmi představujícími...
Book
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 3, 30. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
3
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 2, 1953, s. [175]-[177]
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 6/8, 11. 11. 1947, s. 126
Annotation: Zpráva informuje o 70. narozeninách Alfreda Kubina a chystaném vydání jeho románu v češtině.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 68, 17. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o výstavě.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 31, 23. 7., s. 10
Annotation: Poznámka o rozhlasovém čtení esejů A. Kubina.
Article
7
Published München : Adalbert Stifter Verein, 2004.
Annotation: Soubor medailonů 30 uvedených autorů 20. století, s jejich fotografiemi a s fotografiemi jejich hrobů (popř. s náhrobními nápisy, nekrology, úmrtními...
Book
8
by Gailly, Stéphane
Published Paris : Université Val de Marne, École Doctorale Lettres, 2004.
Book
9
In: Putování a listování. -- s. 7-17
Annotation: Předmluva k antologii legend, historek, básní, deníkových zápisků a drobných postřehů ze Šumavy, mj. o uvedených autorech.
Book Chapter
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 151, 29. 6., příl. Salon, č. 475, s. 4
Annotation: Redakční poznámka k ukázkám z chystané knihy V. Cílka, inspirované nedokončeným dílem J. L. Borgese Osobní knihovna; první část (Salon,...
Article
11
In: Nesmrtelní smrtelní = Sterbliche Unsterbliche. -- s. 8-61
Annotation: Úvodní esej k výpravné česko-německé publikaci zachycující hroby významných osobností česko-moravského kulturního a vědeckého života...
Book Chapter
12
by Kosatík, Pavel, 1962-
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2001.
Annotation: Monografie, s předmluvou Slovo úvodem (s. 5-6) a s kapitolami: Literatura do roku 1848 (s. 7-26, mj. o: R. von Zweter, U. von Etzenbach, J. von Saaz,...
Book
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 47
Annotation: Portrét uvozující blok věnovaný A. K. (s. 46-55); též o umělcových kontaktech s českým prostředím.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 50
Annotation: Úryvek z rozsáhlejší studie "Alfred Kubin a jeho vztah k Čechám", s citacemi z Kafkovy korespondence a deníků reagujících na Kubínovu návštěvu...
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 2, únor, s. 53-54
Annotation: Výběr z Kubinových 8 dopisů napsaných v letech 1944 - 1948 L. Kunderovi jako překladateli jeho jediného románu Die andere Seite z roku 1908.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 1, leden, s. 30-33
Annotation: Medailon A. Kubina; s citací básně L. Kundery Myšlenky na počest Alfredu Kubinovi.
Article
17
by Fialová-Fürstová, Ingeborg, 1961-
Published Olomouc : Votobia, 2000.
Annotation: Monografie (původně autorčina habilitační práce na Palackého univerzitě v Olomouci), s kapitolami: Expresionismus - směr vymizevší z literární...
Book
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 14.-20. 4., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Země snivců. -- s. 193-197
Annotation: Doslov srovnávající jediné beletristické dílo A. K. s Kafkovým Zámkem; 1. vyd. překladu Země snivců vyšlo v Nakladatelství mladých, Kladno...
Book Chapter
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 14, 16. 4., s. 12
Annotation: Jubilejní medailon A. K., dočasně náležejícího k pražskému brodovskému kruhu.
Article