By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Almanach výtvarně-literárního sdružení litoměřických umělců ASSociace Kubinstadt; s uvedenou předmluvou, uvedenými studiemi a statěmi představujícími...
Book
2
In: Národní politika. -- Roč. 23, 1991, č. 2 (258), únor, příl. Zvon, s. 1
Annotation: Též o vztahu A. K. k literatuře a o jeho románu Die andere Seite (1909).
Article
3
In: Style. -- ISSN 0039-4238. -- Sv. 40, 2006, č. 3, podzim, s. 258-271
Annotation: Srovnávací studie, věnovaná povaze utváření fikčních světů, zakládaných prozaickými texty V. Nabokova a J. Cortázara (okrajově také texty...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 12, 12. 6., s. 8-9
Annotation: Studie se zaměřuje na okolnosti a povahu podání knihy A. Kubina jako na estetickou situaci a nastiňuje, jakým způsobem lze genezi Kubinovy knihy...
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 17, 2017, č. 1, s. 22-38
Annotation: Stať si všímá často opakujících motivů v prózách A. Kubína a J. Weisse. Autorka analyzuje symbolické pasáže příběhů, které odkazují...
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1993, č. 6, prosinec 1993/leden 1994, s. 166-183
Annotation: Mj. i o románu A. K. Die andere Seite, přeloženém Ludvíkem Kunderou a o analogii kreseb A. K. s tvorbou Karla Hlaváčka.
Article
7
online
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2012. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0567-8269. -- Sv. 22, 2012, č. 2, s. 67-80
Annotation: Studie poukazující na paralely mezi texty Friedricha Nietzscheho a Alfreda Kubina.
Article