By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 22, 2016, č. 4, prosinec, s. 23
Annotation: Vzpomínka na K. Havlíčka Borovského ku příležitosti výročí jeho narození i smrti; citována B. Němcová.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 189, 12. 8., s. 7
Annotation: O přednáškách M. Majerové, J. Dolanského, Fr. Kubky a J. Glazarové na školení začínajících autorů na Dobříši.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 277, 24. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 7, 18. 2., s. 5
Annotation: Glosy; glosa s názvem Bojující umění je věnována politickým povídkám F. Kubky, které jsou otiskovány na pokračování v Lidových novinách.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 130, 4. 6., s. 3
Annotation: Soubor medailonů: Akademický malíř Antonín Pelc, Spisovatel František Kubka, Spisovatel Karel Konrád.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 53, 4. 3., s. 2
Annotation: Medailon Fr. Kubky k jeho šedesátinám.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 347, 16. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 18, 22. 1., s. 1
Annotation: Zpráva o pietním setkání na vyšehradském hřbitově 20. 1. a vzpomínkovém večeru v Národním klubu v Praze 21. 1. s projevem Fr. Kubky a recitátorskou...
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 7-8
Annotation: Medailon F. Kubky u příležitosti jeho 65. narozenin.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 594-598
Annotation: Studie o díle Františka Kubky zaměřující se zejména na formální rozbor a interpretaci románu "Vítr z hlubin".
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 1, 7. 1., s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 67, 1958, č. 1/2, únor, s. 107-116
Annotation: Zpráva z konference o vlivu VŘSR na československou politiku, kulturu a literaturu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení titulu na základě usnesení vlády z 1. 3.; připojeny dva blahopřejné dopisy.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 11, s. 1221-1231
Annotation: Studie pokoušející se zhodnotit sedmidílný románový cyklus F. Kubky, zejména z hlediska realismu v díle.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 9
Annotation: O literárním večeru v Městské knihovně v Praze k šedesátinám Fr. Kubky s úvodním projevem J. Dolanského.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 3-4
Annotation: O povídkách F. Kubky, L. Aškenazyho a P. Karvaše, cestopisných reportážích M. Majerové, J. Glazarové a J. Kopeckého ze Sovětského svazu a...
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 227-240
Annotation: Studie o díle básníka Františka Kubky u příležitosti 60. narozenin.
Article
20
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 7, září, s. 66-71
Annotation: Ruské kritiky českých literárních děl.
Article