By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 69, 1960, č. 5, listopad/prosinec, s. 566-568
Annotation: Přehled disertačních prací obhájených v VIII. sekci ČSAV za 2. čtvrtletí 1960. Titul promovaného pedagoga obdržel V. Kudělka, titul promovaného...
Article
2
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 19, 23. 1., s. 2
Annotation: Soupis oceněných Cenou města Brna. Z literátů ji získal V. Kudělka.
Article
3
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 11, 2001, květen, příl. Rozpravy Milíře, s. [1-8]
Annotation: Studie o životopisném dramatu L. Kundery o J. Mahenovi, polemizující s recenzí V. Kudělky (Host [1963 ?], č. 6]; s úvodní poznámkou o 80. narozeninách...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 1, 3-4
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 41-61
Annotation: Studie o žánru operetního libreta, soustředěná především k produkci v 30. letech 20. století. Kap. Konfigurace postav, Typologie prostředí,...
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 47, 25. 2., s. 21
Annotation: Přání k narozeninám.
Article
7
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 6, červen, příl. Kam, roč. 10, č. 6, s. 5-6
Annotation: Fejeton se vzpomínkou na báseň J.S. Machara.
Article
8
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 46, 24. 2., s. 9
Annotation: Medailón k 65. narozeninám (25. 2.).
Article
9
In: Brněnský večerník. -- Roč. 4, 1994, č. 40, 25. 2., s. 3
Annotation: Medailón k 65. narozeninám literárního vědce.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 44, 3. 11., s. 6
Annotation: Recenze; upozorněno mj. na pravé autorství knihy: Kudělka Viktor, Malý labyrint literatury, Albatros 1982 - Karpatský Dušan.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 294, 15. 12., s. 7
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
12
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 193, 18. 8., s. 5
Annotation: Fejeton, mj. o: Čapek Karel, Černý Václav, Neff Vladimír.
Article
13
In: Večerník. -- Roč. 2, 1992, č. 241, 10. 12., s. 7
Annotation: Medailón ke 110. výročí narození; k J. M. jsou zaměřeny i další poznámky: Cejpek Jiří: Vážený a milý pane Mahene; Kudělka Viktor: Divadelník;...
Article
14
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 100, 1984, č. 9, s. 141-142
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 91-94
Annotation: Čapek Karel; recenze; též recenze knihy: Kudělka Viktor, Boje o Karla Čapka (1987).
Article
16
In: Listy Klubu přátel poezie : podzim zima '88. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1988, prosinec, s. 19
Annotation: Čapek Karel; zvl. o studiích: Blahynka Milan, Básník; Kudělka Viktor, Čapkovo místo ve světové literatuře.
Article
17
In: Kam v Brně za kulturou. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 33, 1989, únor, s. 19
Annotation: Medailón k 25. 2. (Frýdlant nad Ostravicí).
Article
18
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 41, 1989, č. 1, s. 112-113
Annotation: Medailón k 25. 2. (Frýdlant nad Ostravicí).
Article
19
In: Brněnský večerník. -- Roč. 20, 1989, č. 41, 27. 2., s. 3
Annotation: K 60. narozeninám 25. 2.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 3, 21. 1., s. 10
Annotation: Čapek Karel; recenze.
Article