By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 19, 23. 1., s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
2
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 47, 7. 3., příl. HN na víkend, č. 10, s. 10
HN na víkend. -- 7. 3. 1997
Annotation: Poznámka k vydání původního scénáře M. Macourka podle divadelní hry A. Jarryho k stejnojmennému filmu režiséra Františka A. Brabce.
Article
4
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 1 (22), 2005, č. 1, [červenec], s. 38
Annotation: Redakční gratulace k 85. narozeninám 22. 3.; s otištěnými třemi jeho básněmi a třemi překlady básní německých autorů (s. 38-39).
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 596-597
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 4, 2005, č. 29, 21. 7., s. 42
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 2005, č. 67/68, [září], s. 295
Annotation: Opravná poznámka k článku T. Koloce Metafyzika zelňačky a poezie (Prostor č. 65/66), týkající se interpretace básní J. Skácela, L. Kundery,...
Article
8
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 34, 23. 9., s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 11, listopad, s. 1-2
Annotation: Příspěvek do rubriky Kam se chystá...; zejména o přípravě antologie německého básnického expresionismu Světaskon.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 7, 16. 11., s. 31
Annotation: Recenze s mezititulky Solo socialistický realismus, Ludvík, nebo Milan? [Kundera], Hostovského špioni [též o J. Škvoreckém], Rudolfinum, Spořilov,...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 20, 29. 11., s. 15
Annotation: V rubrice Opožděné dopisy.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 1, 12. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 22, 27. 12., příl. Příloha IV-Čtení na konec roku, s. 1-8
Annotation: O jeho literární a divadelní práci.
Article
14
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 2, 2006, č. 1, leden, s. 2-7
Annotation: Rozhovor s medailonky L. K. a H. Arpa; připojena ukázka zrcadlového překladu Černého býlí H. Arpa (s. 8-13); na s. 50-52 otištěn zrcadlový překlad...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 6, s. 453-454
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Boudní muzika. -- s. 219-228
Annotation: Doslov k výboru z osmi dosud vydaných autorových sbírek (viz rozpis); závěrečný oddíl Souvrať (s. 195-215) obsahuje básně dosud knižně nepublikované;...
Book Chapter
17
18
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 285, 8. 12., s. C10
iDnes.cz [online]. -- 8. 12. 2004
Annotation: Rozhovor s J. Kamenem, autorem biografického románu o H. Sonnenscheinovi. Zmíněni: H. Malířová a B. Neumannová jako autorky vzpomínek na H. Sonnenscheina,...
Article
19
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 17, 2003, s. 29-35
Annotation: Laudatio u příležitosti ocenění L. Kundery; s jeho děkovnou řečí.
Article
20
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 3, březen, příl. Kam, roč. 11, č. 3, s. 3-5
Annotation: Rozhovor u příležitosti 85. narozenin, zejména o několika časopiseckých podobách vzpomínek Řečiště a jejich definitivní knižní podobě,...
Article