By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 50, 9.-15. 12., s. 62
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 10, [červen], s. 514-515
Annotation: Úvaha o moci boží a totalitní; autor se odkazuje na román M. Kundery "Kniha smíchu a zapomnění" a "Broučky" J. Karafiáta.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 14-17
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. U sborníků a časopisů je podrobně uveden obsah. K 80. narozeninám...
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 12. 2017
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 231, 5. 10., s. 11
Annotation: Článek o čes(koslovens)kých prezidentech a též jejich přívlastcích, které vznikly na základě společenské recepce.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 264, 13. 11., s. 1, 3
Annotation: Článek o nabídce A. Babiše ohledně navrácení českého občanství M. Kunderovi.
Article
7
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 11. 2017
Annotation: Článek o recepci románu M. Kundery "Kniha smíchu a zapomnění".
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 221, 22. 9., s. 22, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Recenze.
Article
9
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 69-79
Annotation: Studie se zabývá quasi-argumentačními narativními strategiemi v esejích V. Havla, R. Barthese a románu "Kniha smíchu a zapomnění" M. Kundery.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 59, 11. 3., s. 8
Annotation: Zpráva o vydávání knih M. Kundery v nakladatelství Atlantis.
Article
11
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 1117, s. 17
Salon. -- 2. 4. 2019
Annotation: Fejeton zabývající se prózami M. Kundery a srovnáním děl M. Kundery a L. Vaculíka, který vychází z recenze V. Černého "Dva romány téměř...
Article
12
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. [1]
Lidovky.cz [online]. -- 30. 3. 2019
Annotation: Zpráva o aktivitách StB proti spisovateli M. Kunderovi po roce 1969 - i o spolupracovnících StB, které Kundera považoval za své přátele (J. Matys,...
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. [19]-20, příl. Orientace, s. [i]-ii
Annotation: Článek o svazku StB s krycím jménem "Elitář", který StB vedla na spisovatele M. Kunderu od roku 1971. Už na konci roku 1959 StB na Kunderu založila...
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Esej o literární tvorbě M. Kundery.
Article
15
online
In: iRozhlas [online]. -- 12. 11. 2018
Annotation: Rozhovor s J. Rupnikem o kauze obnovení českého občanství M. Kunderovi, což zvažuje premiér A. Babiš, který M. Kunderu navštívil v Paříži.
Article
16
17
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 11. 2017
Annotation: Zpráva o vydání románu "Kniha smíchu a zapomnění" M. Kundery.
Article
18
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 12. 1. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 15. 10., s. 142-148
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 148).
Article
20
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 5, prosinec 1988, s. 8-11
Annotation: Příspěvek do dobových polemik o literárním díle M. Kundery. Autor nesouhlasí s některými krirtickými výtkami a zvláště pak tónem vybraných...
Article