By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 30. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínka na rozhlasového pracovníka a literárního vědce T. Sedláčka, který zemřel 11. 12. 2019 a který pro rozhlas připravil mj. četbu z...
Article
2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [2]
Annotation: Úvaha o české literatuře 90. let 20. století, mj. zmíněny knihy O. Filipa "Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy" a "Nesmrtelnost"...
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 49, 27. 2., příl. City Dnes, č. 2, únor/březen, s. [2]-[6]
Annotation: Článek přibližuje historii tří významných knihkupectví (Dům knihy Kanzelsberger, Academia, Fišer); připojena anketa (s. 3, 5).
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 10, 25. 2., s. 6
Annotation: Rozhovor s rozhlasovým režisérem A. Vrzákem o rozhlasové četbě románu M. Kundery "Nesmrtelnost" v interpretaci L. Hlavici, která se bude vysílat...
Article
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 12. 4. 2013
Annotation: Fejeton na téma literárního žánru v díle M. Kundery.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 59, 11. 3., s. 8
Annotation: Zpráva o vydávání knih M. Kundery v nakladatelství Atlantis.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 14, 25. 3., s. 16-17
Annotation: Článek o románu M. Kundery "Nesmrtelnost", který bude ČRo Vltava od 1. 4. 2019 vysílat v rámci rozhlasové četby na pokračování , a dalších...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Esej o literární tvorbě M. Kundery.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 28, příl. Orientace, s. x
Annotation: Esej o M. Kunderovi a dalších českých i světových spisovatelích (exulantech), kteří svá díla (na)psali ve svém mateřském jazyce a - ve většině...
Article
10
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 84, 9. 4., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 13. 4. 2019
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorkou ČRo Vltava J. Haladovou.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 4, duben, s. 3
Annotation: Soubor tři glos o významu díla M. Kundery pro českou kulturu.
Article
12
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 5. 2019
Annotation: Recenze rozhlasového zpracování románu "Nesmrtelnost" M. Kundery.
Article
14
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 61, 1. 4., s. 13
denikn.cz [online]. -- 1. 4. 2019
Annotation: Článek při příležitosti 90. narozenin M. Kundery připomíná jeho tvorbu, zejména román "Nesmrtelnost".
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 5. 9., s. 9
Annotation: Interpretační studie o románech Nesmrtelnost a Život je jinde.
Article
16
In: Slovak review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 10, 2001, č. 1, s. 87-88
Annotation: Referát o konferenci. Zmíněn je, mimo jiné, příspěvek A. Bžocha o Kunderově románu Nesmrtelnost (projekt imagologie).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 15. 11., s. 1 a 8
Annotation: Rozbor románu, srovnávaného s dílem M. Kundery.
Article
19
by Pokorný, Martin, 1973-
Published Praha : Prostor, 2002.
Annotation: Soubor studií vycházejících vesměs z antické a světové literatury (jejich případné původní otištění je uvedeno v Poznámkách, s. 155-164);...
Book
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 18, 23. 4., s. 4
Annotation: Úvaha o Kunderově románu Nesmrtelnost jako "myslící věci" a autorovi samém v zrcadle tohoto díla, mj. v kontextu jeho "udavačské" kauzy z r....
Article