By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 12. 2019
Annotation: Článek o premiéře divadelní inscenace "Ptákoviny" M. Kundery v Klicperově divadle v Hradci Králové.
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 1, 7. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Ptákovina" (Klicperovo divadlo, premiéra 21. 12. 2019).
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 2, 21. 1., s. 6
Annotation: Recenze divadelní inscenace "Ptákovina".
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 59, 11. 3., s. 8
Annotation: Zpráva o vydávání knih M. Kundery v nakladatelství Atlantis.
Article
5
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 3. 9. 2015
Annotation: Zpráva o vydání zvukového záznamu inscenace "Ptákovina" z roku 1970; připojen rozhovor, který vedl M. Kundera sám se sebou a jenž byl uveřejněn...
Article
6
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 20, 2009, č. 2, s. 90-97
Annotation: O inscenaci Činoherního klubu (režie Ladislav Smoček, prem. 9. 6. 2008).
Article
7
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 24, 2009, č. 74, březen, s. 212-215
Annotation: Referát o inscenaci v Činoherním klubu.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 13, 25. 6., s. 20
Annotation: Recenze; mj. zmínka o M. Kunderovi a jeho hře Ptákovina.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 204, 1. 9., příl. Divadlo 2009 (mimořádná příloha), s. 14
Annotation: Referát o divadelním představení.
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 145, 21. 6., s. D8
iDnes.cz [online]. -- 23. 6. 2008
Annotation: Referát o předpremiéře dramatu M. Kundery Ptákovina.
Article
11
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, 2008, č. 111, 9. 6., s. 9
Annotation: Zpráva o inscenaci Kunderova dramatu.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 214, 11. 9., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: O hře a přípravě její inscenace v Činoherním klubu v režii L. Smočka (prem. 19. 9.); s mezititulky Setkání na jaře v Paříži, Prověrka čtyřiceti...
Article
13
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 14, 2008, září, s. 48-49
Annotation: Článek (a fotografie) o inscenaci, která bude mít premiéru v Činoherním klubu 19. 9. 2008.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 216, 13. 9., s. D1
iDnes.cz [online]. -- 12. 9. 2008
Annotation: Rozhovor Milana Kundery se sebou samým o hře Ptákovina. Autor jej sepsal u příležitosti nové inscenace tohoto dramatu do jejího programu.
Article
15
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 216, 13. 9., s. D3
iDnes.cz [online]. -- 13. 9. 2008
Annotation: Článek o chystané obnovené premiéře Kunderova dramatu v Činoherním klubu doplněný o portréty jednotlivých ve hře účinkujících herců.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 216, 13. 9., s. D3
Annotation: Rozhovor s L. Smočkem o chystané obnovené premiéře Kunderova dramatu Ptákovina v Činoherním klubu.
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 224, 23. 9., s. C11
iDnes.cz [online]. -- 23. 9. 2008
Annotation: Referát.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 19, 2008, č. 40, 2. 10., s. 62-63
Annotation: Referát o hře a rozhovor s L. Smočkem.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 227, 26. 9., s. C10
Annotation: Referát o inscenaci Kunderova dramatu Ptákovina polemizující s recenzí V. Mikulky otištěnou v MF Dnes ze 23. 9., s. C11.
Article