By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 4. 2014
Annotation: Recenze na nový román M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", který poprvé vyšel v italštině pod názvem "La festa dell'insignificanza".
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 3. 4. 2014
Annotation: Fejeton inspirovaný románem M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", který poprvé vyšel v italštině pod názvem "La festa dell'insignificanza".
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Esej o literární tvorbě M. Kundery.
Article
4
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 78, 2. 4., s. B8
iDnes.cz [online]. -- 3. 4. 2014
Annotation: Zpráva o vydání nového románu M. Kundery (v italštině a francouzštině).
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 203, 31. 8., s. 12
Annotation: Zpráva o vydání českého překladu románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti".
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 212, 10. 9., příl. Salon, č. 1191, s. [15]
Annotation: Rozsáhlá recenze překladu posledního románu M. Kundery "Slavnosti bezvýznamnosti".
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 206, 3. 9., příl. Salon, č. 1190, s. 16
Annotation: Zpráva o vydání českého překladu románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti".
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 19, 9. 9., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s literárním teoretikem J. Češkou o M. Kunderovi, překladu Kunderova románu "Slavnost bezvýznamnosti", o proměně recepce Kunderova díla...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 220, 19. 9., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Článek o překladu románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", o biografii J. Nováka "Kundera: Český život a doba" a o cenách Magnesia Litera...
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 39, 21.-28. 9., s. 62
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 37, 10. 9., s. 4-5
Annotation: Glosy k významnému kulturnímu dění uplynulého měsíce, zmíněn mj. překlad románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti" do češtiny a dar autorovy...
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 37, 10. 9., s. 48-50
Annotation: Recenze na překlad románu "Slavnost bezvýznamnosti" M. Kudnery do češtiny.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 38, 17. 9., s. 60
Annotation: Recenze na český překlad románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti".
Article
15
In: Slavnost bezvýznamnosti. -- ISBN 978-80-7108-375-7. -- S. 97-100
Annotation: Poznámka o práci na překladu vycházející ze studia česky psaných děl M. Kundery, při níž překladatelka s autorem postupně cizelovala deset...
Book Chapter
16
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 256, 3. 11., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 7. 11. 2020
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 258, 5. 11., s. 7
Annotation: Komentář reagující na výtky A. Knappa k překladu románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti" od A. Kareninové.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 202, 29. 8., příl. Orientace, s. [11]
Annotation: Text "Poznámky překladatelky" doplňující překlad románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", který vyšel v září.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 202, 29. 8., příl. Orientace, s. 12
Annotation: Esej o románu M. Kundery "Slavnost bezvýznamnosti", který v září vychází v českém překladu A. Kareninové, v širším kontextu Kunderovy románové...
Article
20
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 203, 31. 8., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 1. 9. 2020
Annotation: Recenze.
Article