By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 263, 12. 11., s. 2
Annotation: Článek o setkání A. Babiše se spisovatelem M. Kunderou v Paříži.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 59, 11. 3., s. 8
Annotation: Zpráva o vydávání knih M. Kundery v nakladatelství Atlantis.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Esej o literární tvorbě M. Kundery.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 28, příl. Orientace, s. x
Annotation: Esej o M. Kunderovi a dalších českých i světových spisovatelích (exulantech), kteří svá díla (na)psali ve svém mateřském jazyce a - ve většině...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 7
Annotation: Článek věnovaný osobnímu vztahu autorky k dílu M. Kundery, zmíněna je i polemika s V. Havlem na téma "Český úděl".
Article
6
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 5, prosinec 1988, s. 8-11
Annotation: Příspěvek do dobových polemik o literárním díle M. Kundery. Autor nesouhlasí s některými krirtickými výtkami a zvláště pak tónem vybraných...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 1, 13. 1., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 16, 12. 4., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
9
In: Fragment. -- ISSN 1336-4316. -- Roč. 7, 1993, č. 2, s. 149-151
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 80, 3. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 252, 29. 10., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 45, 6. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 6, 14. 10., s. 1
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
14
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 2, 1992, č. 1, leden, s. 15
Annotation: Recenze; též: Kalina Vladimír, Sedmilhářské střípky, Mladá fronta; Wágner Karel, Liber prohibitus, Anomál.
Article
15
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2002, č. 1/2, s. 21-42
Annotation: Srovnávací studie; - v rubrice Analizat - način na saštestvuvane.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 28, 7.-13. 7., s. 6
Annotation: Poznámka k 8-dílnému rozhlasovému zpracování povídkového souboru, započatému v roce 1992 a obsahujícímu i z knihy vyřazenou povídku Já,...
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 30, 21.-27. 7., s. 9
Annotation: O vztahu k M. Kunderovi a jeho dílu; u příležitosti cyklu rozhlasových čtení Směšných lásek.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 18, 2008, č. 35, 25.-31. 8., s. 5
Annotation: O osmidílném rozhlasovém cyklu, konkrétně o zpracování druhé z povídek - Nikdo se nebude smát.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 267, 13. 11., s. 19
Annotation: Zpráva o vydání audioknihy k 15. 11. 2008.
Article