By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Přibáň, Jiří, 1967-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Knižní rozhovor publikovaný ke stému výročí republiky zvažuje témata české národní identity, státního práva, státní suverenity, národního...
Book
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 7
Annotation: Článek o osobním vztahu autora k M. Kunderovi; zmíněna je polemika s V. Havlem na téma "Český úděl", Kunderův vztah k V. Vančurovi i jeho román...
Article
3
4
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, březen/duben, s. 38-39
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 40, 6. 10., s. 958
Annotation: Článek o vydání monografie o V. Vančurovi od M. Kundery.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 41, 13. 10.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 8, s. 32-36
Annotation: Esej z knihy L'Art du roman.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 35, 2000, č. 4, s. 2-5
Annotation: Esej z knihy Umění románu a poznámka k jejímu otištění v Romboidu.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 35, 2000, č. 4, s. 6-7
Annotation: Komentář ke Kunderovým esejům.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 35, 2000, č. 4, s. 7
Annotation: Komentář ke Kunderovým esejům.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 35, 2000, č. 4, s. 7
Annotation: Komentář ke Kunderovým esejům.
Article
12
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1990, č. 1, podzim, s. 62-63
Annotation: Výběr z knihy; s průvodní poznámkou autora o genezi knihy.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 2-6, 12. 4.-10. 5., s. 13
Annotation: Výběr z recenzí; o knihách: Seifert Jaroslav, Deštník z Piccadilly (č. 2); Kundera Milan, Umění románu (č. 3); Weil Jiří, Život s hvězdou...
Article
14
In: Brněnský večerník. -- Roč. 22, 1991, č. 9, 14. 1., s. 1, 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 164, 17. 7., s. 5
Annotation: Recenze; též o knize M. K. Umění románu, Paris, Gallimard 1986.
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 64, 1. 4., s. 11
iHned.cz [online]. -- 1. 4. 2009
Annotation: Úvaha nad tvorbou M. Kundery při příležitosti jeho osmdesátých narozenin a v souvislosti s vydáním jeho knihy esejů ve Francii, zejm. ke stěžejním...
Article
17
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 10, 2009, č. 4, s. 4-6
Annotation: Článek při příležitosti osmdesátých narozenin M. Kundery, k životu a dílu M. Kundery v souvislosti s konceptem "smrti autora", mj. též k udavačské...
Article
18
In: Alternativa nova. -- Roč. 4, 1997/1998, č. 7, 20. 3. 1998, s. 287-290
Annotation: O prozaickém díle M. Stoniše; mj. též o básnické prvotině V. Juřiny a vančurovské monografii M. Kundery.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 42, 1962, č. 13, 14. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 14, 1962, č. 5, květen, s. 166-167
Annotation: Recenze studie M. Kundery.
Article