By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání 1. čísla.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 209-210
Annotation: Článek před sjezdem Svazu československých spisovatelů. Kritika II. sjezdu z roku 1956, liberalizujících tendencí v literatuře a časopisů Květen...
Article
3
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 47
Annotation: Zpráva o sjezdu mladých českých spisovatelů.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 201-203
Annotation: Bilanční studie o české poezie vydané v roce 1958. Polemika s individualistickým pojetím časopisu Květen.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 20, 15. 5., s. 472-473
Annotation: Polemika s kritikou české satiry (zejm. v čas. Dikobraz), uveřejněnou v čas. Květen.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 38, 17. 9., s. 9
Annotation: Recenze 1. čísla časopisu Květen.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 48, 26. 11., s. 9
Annotation: Obsahový přehled článků J. Šotoly Povinnost (Květen, č. 3), Z. K. Slabého Nad těžkou hodinou české mladé poesie (Slovenské pohľady, č....
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 6, 7. 2., s. 3
Annotation: Úvaha o básnické generaci uskupené kolem časopisu Květen.
Article
9
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 4, 20. 4., s. [64]
Annotation: Úryvek z kritiky uveřejněné v 5. čísle Května.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 8, říjen, s. 254
Annotation: Polemika s textem J. Šotoly (ZM 1958, č. 7) ohledně nedostatečného prostoru věnovaného dětské literatuře v časopise Květen.
Article
11
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 3, 1958, č. 12, prosinec, s. 299
Annotation: Kritická reakce na polemický článek "Nová jména, nenové manýry", jež byl uveřejněn v Květnu č. 13.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 39, 24. 9., s. 932-933
Annotation: Zpráva o zrušení čas. Nový život a Květen a založení časopisu Plamen pod vedením Jiřího Hájka. Zpráva je doprovozena ideologicky zabarveným...
Article
13
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 10, říjen, s. 621-622
Annotation: Autor se zamýšlí nad vývojem linie v dějinách české moderní poezie, tematizující všednost a civilní život.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 40, 2. 10., s. 36-41
Annotation: Chronologický přehled událostí v životě V. Havla (v letech 1936-1989).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 27. 11., s. 16
Annotation: Přetisk polemického článku o časopisu Květen (LtN č. 48/1956) v rubrice Před 50 lety.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 19, 6.-12. 5., s. 20
Annotation: Medailon "květnového" básníka J. Hořce; zmíněna jeho nejnovější chystaná sbírka Brzy-jazyk-nazývati-Ruzyně a otištěna báseň Desatero...
Article
17
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 38, 19. 9., s. 15
Annotation: Rozhovor u příležitosti očekávané návštěvy T. R. 27. 9. v Praze (jeho texty a stručná biografická poznámka o něm na s. 14).
Article
20
Annotation: Katalog výstavy, s uvedenými statěmi; hesla jednotlivých časopisů v oddíle Literární časopisy 1948-1969 (s. 111-145) zpracoval kolektiv autorů...
Book