By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2018, č. 521, 25. 7., s. 25
Annotation: Zpráva o novém čísle časopisu Lógr.
Article
2
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 2, 2012, č. 6, s. 17
Annotation: Úvodní komentář k otisku básní níže zmíněných autorů, původně uveřejněných v samizdatovém časopise Lógr.
Article
3
In: Kafe. -- R. 2011, č. 4, s. 3
Annotation: Soubor glos k dění na internetových literárních serverech.
Article
4
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2011, č. 9, 17. 10., s. 7
Annotation: Recenze časopisu Lógr.
Article
5
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 1, s. 72-79
Annotation: Soubor glos mj. k níže uvedeným literárním událostem doprovázející fotografickou koláž.
Article
6
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2013, č. 3, s. 12
Annotation: Informační glosa v rámci rubriky "Pel-mel"
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 7, 26. 3., s. 32
Annotation: Poznámka o Hitlerovi jako marketingovém triku na obálkách literárních časopisů.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 13, 20. 6., s. 32
Annotation: Kritická poznámka ohledně způsobu uvažování o tématu žen (v literatuře), a to i v odborných textech.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 2. 4. 2020
Annotation: Komentář k rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o dotacích pro literární periodika na rok 2020, které se oproti předchozím letům výrazně proměnily...
Article
10
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 8, 2018, č. 30, zima, s. 2-17
Annotation: Rozhovor o hanspaulské hudební a umělecké komunitě; mj. též o hanspaulském věstníku Lógr, který vycházel v 70. a 80. letech 20. století....
Article
11
12
online
In: Agentura Beat Nebeat [samizdat]. -- Roč. [10], 1979, č. 1, 1. 4., s. [7]-[14]
Annotation: Článek o formování hanspaulskodejvického kulturního hnutí na přelomu 60. a 70. let 20. století, jež se kumulovalo okolo tehdy vycházejících...
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 27, 28. 6., s. 23
Annotation: Článek o literárních podcastech.
Article
14
In: Karel Hynek Mácha. -- ISSN 1803-7313. -- Roč. [14], 2021, č. 2, s. 5
Annotation: Zpráva doporučující několik literárních webů.
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 6, červen, s. 11
Annotation: Glosa k literárnímu časopisu Lógr.
Article