By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 7. 3. 2013
Annotation: Recenze výstavy a katalogu "Signály z neznáma: český komiks 1922-2012", a také knihy "Nezbedné komiksy: obrázkové seriály z Humoristických listů...
Article
3
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 25, 2016, č. 1
Annotation: Zpráva o spolupráci J. Mahena a J. Lady na knihovnickém plakátu, s citacemi ze vzájemné korespondence a přetiskem plakátu.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [28]-32
Annotation: Studie je věnována politické korektnosti v české literatuře, zejména případu knihy pro děti "Mikeš" od J. Lady.
Article
5
online
In: iRozhlas [online]. -- 6. 5. 2016
Annotation: Zpráva o výstavě kreseb, ilustrací i karikatur J. Lady, která ve dnech 6. 5. - 10. 7. 2016 probíhala v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově...
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 272, 23. 11., s. 4
Annotation: Článek o konání výstavy "Josef Lada jak ho neznáte" ve výstavních prostorách Veigertovského domu v Kolíně (do 10. 2. 2019).
Article
8
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 28. 12. 2014
Annotation: Recenze; připojena biografická poznámka.
Article
9
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 10. 2017
Annotation: Zpráva o konání výstavy českého komiksu v Tokiu.
Article
10
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 6. 2016
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Mein Švejk (Operetta. Komedie. Smrt)", již v režii J. A. Pitínského uvádí Divadlo Husa na provázku a jež vychází...
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 51, 10. 12., s. [24]
Annotation: Článek o nahrávkách s vánoční tematikou ve vydavatelství Radioteka.
Article
13
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 13. 1. 2013
Annotation: Článek o tvorbě J. Lady.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 197, 25. 8., s. 24, příl. Orientace, s. viii
Annotation: Recenze.
Article
15
16
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 17. 12. 2010
Annotation: Zpráva o konání výstavy děl J. Lady v galerii Smečky.
Article
17
In: Lidová tvořivost. -- ISBN 978-80-7438-218-5. -- Nestr.
Annotation: Doslov odkazující na humoristickou tvorbu J. Lady.
Book Chapter
18
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 23, 2017, č. 3, září, s. 15-16
Annotation: Úryvek z knihy "Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace" ředitele nakladatelství Melantrich J. Šaldy.
Article
19
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 289, 9. 12., s. 6
Annotation: Beletrizovaná vzpomínka časově zasazená do "konce války" (první).
Article