By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 5, 1997, č. 4, s. 15-24
Annotation: Rozhovor na téma "Jak dalece smí vydavatel korespondence současníků velké spisovatelky opravovat chyby a vyjadřovací nedostatky obrozených Čechů"...
Article