By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 12. 2015
Annotation: Rozhovor s I. Denčevovou, spoluautorkou knihy "Rozděleni železnou oponou"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Nikdy není pozdě na šťastné dětství. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 9. 1., s. 56
Annotation: Recenze na knihu B. Landovské "Nikdy není pozdě na šťastné dětství".
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 10, 1. 7.- 11. 9., s. 33
Annotation: Zpráva o domovních a nezákonných osobních prohlídkách u P. Kohouta a V. Havla v souvislosti s vyšetřováním J. Gruši. U V. Havla byla dokonce...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 11, 12. 9. - 11. 10., s. 17-18
Annotation: Zpráva informující o zmaření chystané třetí polsko-československé schůzky zástupců KOR a signatářů Charty 77 (R. Battěk, J. Šabata, P....
Article
6
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 15, 17. 10. - 10. 11., s. 13
Annotation: Zpráva informující o dosud neoficiálním rozhodnutí, podle něhož byl P. Landovský zbaven čsl. státního občanství. Landovský se měl po dvouletém...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 88-93
Annotation: Anotace knižních samizdatových novinek - bibliografický soupis titulů dosud vydaných v Edici Expedice obsahuje 20 položek - pro velký počet je...
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 31, 23. 7., s. 25
Annotation: Článek o restrikcích komunistického režimu v Československu, mj. o nedobrovolné emigraci manželů Kohoutových a P. Landovského.
Article
10
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 14. 11. 2014
Annotation: Zpráva; připojen seznam divadel podílejících se na akci.
Article
12
13
14
In: Klaun bez manéže. -- ISBN 978-80-88130-21-5. -- S. 116-118
Annotation: Biograficko-vzpomínkový doslov o autorovi, zčásti i o jeho bratrovi K. Slabém, o jejich stycích s P. Landovským a o přítomné knize.
Book Chapter
15
In: Já nejsem smutný : Audience, Vernisáž. -- ISBN 978-80-87490-27-3. -- S. 75-88
Annotation: Doslov sleduje osudy V. Havla od jeho umístění do pivovaru přes kritický dopis generálnímu tajemníkovi KSČ G. Husákovi až po vznik jeho jednoaktovek...
Book Chapter
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 205, 3. 9., s. 6
Annotation: Reportáž z návštěvy u P. Landovského v Kytíně.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 252, 27. 10., s. A11
Annotation: Fejeton.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 102, 2. 5., s. 4
Annotation: Zpráva o ocenění. Medaili získal i V. Třešňák, který si ji osobně nepřevzal.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 102, 2. 5., s. 24
Annotation: Glosy; mj. k medailím za třetí odboj, které uděloval bývalý komunista V. Picek. V. Třešňák ocenění osobně nepřevzal.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 26, 18. 6., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře P. Landovského.
Article