By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 233, 5. 10., s. B6
Annotation: Portrét O. Scheinpflugové.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 179, 2. 8., s. 15
Annotation: Vzpomínka k 40. výročí úmrtí F. Langera.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 763
Annotation: Zpráva, vztahující se k projektu edice Spisů F. Langera, o nálezu rukopisu neznámé povídky, kterou by bylo možno přičíst k Langerovu souboru...
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 38-46
Annotation: Esej, uvozená zmínkou o konferenci, která se konala v rámci pražského festivalu Kafka - Borges. Esej vznikla pro tuto konferenci. Zmíněni jsou:...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 670-679
Annotation: Rozbor povídky s využitím tzv. generativního modelu narativu, jak jej představuje ve své práci W. Schmid.
Article
6
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 87, 2004, č. 3, s. 113-123
Annotation: Rozšířená verze referátu Nespisovné prvky v dílech J. Haška, F. Langra a E. Vachka; referát je věnován památce K. Hausenblase.
Article
7
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 87, 2004, č. 4, s. 169-171
Annotation: Poznámky a vysvětlivky k otištěnému konceptu dopisu F. Langra adresovaného F. Danešovi a reagujícího na jeho článek o jazyce a stylu Haškova...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 797-798
Annotation: Úvodní komentář k otištěným dopisům F. L. (s. 799-820); na s. 821 připojena Ediční poznámka M. Dandové.
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 129-139
Annotation: Esej o Kafkově vztahu k češtině. V souvislosti s překládáním Kafkových textů do češtiny je zmíněno staroříšské vydavatelství J. Floriana,...
Article
10
In: Prózy pro mládež. -- s. 509-516
Annotation: Editorky svazku se na Edičním doslovu podílely takto: doslov k próze Pes druhé roty (s. 509-516) napsala J. Papcunová, k ostatním prózám (s. 516-529)...
Book Chapter
11
In: Krásná paní. -- ISSN 1214-2166. -- Roč. 3, 2005, č. 3, březen, s. 14
Annotation: Informativní článek.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 17, 29. 4., s. 2
Annotation: Úvaha o údajném vytěsnění díla F.L. z české literatury současným režimem; vyvoláno jubilejní glosou o F.L. v rubrice Dnešní den deníku...
Article
13
In: Legionářské prózy. -- s. 449-468
Annotation: Oddíl Z časů legií obsahuje povídky, fejetony, stati, nekrology, rozhlasové texty a předmluvy ke vzpomínkovým knihám o Čechoslovácích v Rusku,...
Book Chapter
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 59, 10. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
15
by Nekula, Marek, 1965-
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2003.
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 7-13) a s oddíly: Mýty o Kafkově češtině (s. 14-30); Židé v českých zemích v 19. a 20. století (s. 31-77, s kapitolami:...
Book
16
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 77, 31. 3., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 24. 6., s. 10
Annotation: Soupis filmových a televizních adaptací děl českých a slovenských autorů.
Article
19
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 350-384
Annotation: Studie, s kapitolami: Sprache als Weg; Sprache und Werte; Kafkas "Schema zur Charakteristik kleiner Literaturen"; Die Klassische Literatur; Zeitungen,...
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 33, 13. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article