By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 6.-12. 1., s. 14-21
Annotation: Článek o K. Čapkovi, mj. o Čapkově chápání literatury jako sféry, která má reflektovat a ovlivňovat společenské dění. Připojen článek...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 220, 21. 9., s. 10
Annotation: Informační glosa o cyklu scénických čtení českých dramat, vztahujících se k české historii. Čtení pořádá DAMU a budou probíhat letos...
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 47-48
Annotation: Recenze edice "Knihovna pro děti 21. století" nakladatelství Albatros.
Article
4
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 158-205
Annotation: Dopisy B. Markalouse (J. Johna) K. Hradeckému z let 1914-1918; dopisy jsou doplněny úvodním komentářem M. Šubrtové a její závěrečnou ediční...
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek se věnuje dějinám českého PEN klubu u příležitosti 30. výročí od jeho reaktivace v roku 1989.
Article
7
online
In: Čítárny [online]. -- 3. 3. 2018
Annotation: Ukázka z knihy F. Langera "Byli a bylo" uvozena komentářem a úryvkem textu J. Wericha z knihy "František Langer očima druhých".
Article
8
online
In: Čítárny [online]. -- 29. 6. 2016
Annotation: Vzpomínka na V. Fischla o tom, jak začal psát knihy pro děti a o jeho zálibě ve sbírání kohoutů.
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 131, prosinec, s. 8
Annotation: Informační glosa o výstavě, která je instalována v Městské knihovně v Praze v souvislosti se 130. výročím narození spisovatele a dramatika...
Article
10
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 23, 2017, č. 4, prosinec, s.10-11
Annotation: Úryvek z knihy "Byli a bylo" F. Langra ku příležitosti 100. výročí vystoupení legií v Rusku.
Article
11
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 10. 3. 2009
Annotation: Soubor anotací děl nominovaných na ceny Magnesia Litera.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 93, 21. 4., s. 2
Annotation: Oznámení o veřejné přednášce o K. Čapkovi od F. Langra.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 301, 28. 12., s. 4
Annotation: Referát o vzpomínkové akci u hrobu K. Čapka k 10. výročí jeho úmrtí. Akci organizovala Společnost bratří Čapků. Účastnili se mj. O. Scheinpflugová...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 5
Annotation: Především o divadelních inscenacích textů českých autorů.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 122, 30. 9., s. 4
Annotation: Recenze rozhlasového uvedení hry F. Langera.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 212, 11. 9., s. 2
Annotation: Informační glosa o zaslání blahopřejného dopisu K. Gottwalda nově jmenovaným národním umělcům.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 214, 13. 9., s. 2
Annotation: Medailonky nově jmenovaných národních umělců.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 214, 18. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 3, březen, s. 81
Annotation: Osobně pojatý medailon k 70. narozeninám F. L.
Article