By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
2
by Všetička, František, 1932-
Published Praha : Akropolis, 2012.
Annotation: Biografický román o bratrech Langerových; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 6, 14. 6., s. 75
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5720, 1959/1960, s. 83-99
Annotation: Životopisná črta. Vzpomínky na bratra J. Langera a jeho cestu k spisovatelství. Následuje ukázka z knihy J. Langera Devět bran.
Article
5
6
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 136-142
Annotation: Úvaha nad Šaldovou recenzí (Šaldův zápisník, 1932) Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka a Čapkova Hordubala, především o fenoménu balady.
Article
7
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 66, 2004, č. 11, listopad, s. 6-7
Annotation: Mj. o jeho vztahu k F. Kafkovi a J. Langrovi; s otištěním dvou jeho básní a s biografickou a bibliografickou poznámkou (s. 15).
Article
8
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-731-8. -- Bd. 12, 2004, s. 223-249
Annotation: Studie, s kapitolami: Langer und die Tradition der Kabbala; Sakralisierung des Eros; Kultur aus dem gleichgeslechtlichen männlichen Eros: Hans Blüher...
Article
9
by Bondy, Ruth, 1923-2017
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2003.
Annotation: Slovník židovských výrazů užívaných koncem 19. a v první polovině 20. století v rodinách, které se již vzdálily od každodenních příkazů...
Book
10
In: Víc štěstí než rozumu. -- s. 7-8
Annotation: Autorčina předmluva ke knize vzpomínek, obsahující mj. kapitoly: Praha, má láska (s. 9-19); Rodinná bilance (s. 20-34); Kolem Kafky (s. 43-48,...
Book Chapter
11
by Nekula, Marek, 1965-
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2003.
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 7-13) a s oddíly: Mýty o Kafkově češtině (s. 14-30); Židé v českých zemích v 19. a 20. století (s. 31-77, s kapitolami:...
Book
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 350-384
Annotation: Studie, s kapitolami: Sprache als Weg; Sprache und Werte; Kafkas "Schema zur Charakteristik kleiner Literaturen"; Die Klassische Literatur; Zeitungen,...
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2004, č. 138, 16.-18. 7., příl. Víkend, s. 24-27
Víkend. -- 16. 7. 2004
Annotation: Hříčka poskládaná z faktografie života M. Broda a úryvků Brodových textů.
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 104, 2006, č. 1, s. 182-184
Annotation: Recenze; jako Kolmanovi známí či přátelé jsou zmíněni J. M. Langer, F. Langer, M. Brod a J. Hašek. V. Černý je připomenut v souvislosti se...
Article
15
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5767, 2006/2007, s. 164-170
Annotation: S poznámkou Úryvek z připravované knihy o kulturní identitě českých Židů; mj. o F. a J. Langerových, O. Fischerovi a P. Eisnerovi.
Article
16
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 1, 2000, č. 5, květen, s. 43-48
Annotation: Třetí část čtyřdílné studie.
Article
17
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 17, červen, s. 102-103
Annotation: Článek o přístupu nakladatelství k vydání knihy Zpěvy zavržených.
Article
18
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 62, 2000, č. 9, září, s. 12-13 a 15
Annotation: O učitelském působení J. L. na pražské židovské škole; úplný text článku in: Židovská ročenka pro rok 5761 (říjen 2000).
Article
19
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2001, č. 19, březen, s. 124-125
Annotation: Článek o neseriózním jednání nakladatelství v případě knihy Zpěvy zavržených; navazuje na článek z KP RR č. 17/2000.
Article
20
In: Zpěvy zavržených. -- s. 9-30
Annotation: Zkrácený text předmluvy ke knize J. Langera Devět bran (zde použit jako informace o autorovi); s doslovem J. L. k prvnímu vyd. (s. 74-76), s poznámkami...
Book Chapter