By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 7, září, s. 280 - 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 164-168
Annotation: Marxleninská kritika sémantické filozofie.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 2, únor, s. 41-46
Annotation: Článek popisuje zásady "vědecky stranické" výchovy, která má žáky v oblasti jazykové výuky vést k poznání, že "lidské vědomí, myšlení...
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 5, květen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 6, červen, s. 203-204
Annotation: Zpráva o první oslavě nově zavedeného dne učitelů (28. března).
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 6, červen, s. 208
Annotation: Zpráva o obsahu uvedeného čísla.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 1, leden, s. 35-40
Annotation: Tematicky řazený přehled lingvistických a filologických článků.
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, s. 314-315
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 281-284
Annotation: Jubilejní článek o leninské tradici v české bohemistice a jazykovědě.
Article
13
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 6-9
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Zahradníčkem v olomoucké věznici, na návštěvu věznice ministrem A. Čepičkou, jemuž při nástupu Zahradníček...
Article
14
15
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 2. 11. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Knihy kupovati... : dějiny knižního trhu v českých zemích".
Article
16
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 3, listopad 1951, s. 78-79
Annotation: Úvaha o vhodných ukázkách k připomenutí Říjnové revoluce.
Article
17
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 3, listopad 1951, s. 79-84
Annotation: Výklad teorie odrazu ad usum středních škol.
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 4, prosinec 1951, s. 114-119
Annotation: Recenze čítanky z české literatury: "Marxista se nesmí bát řešit otázku literárního klasika."
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 4, duben, s. 158-160
Annotation: Podrobná zpráva o obsahu čísla.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 3, listopad 1951, s. 94-95
Annotation: Zpráva o dvojčísle časopisu věnovaném Stalinovým lingvistickým pracím (1951, č. 3-4).
Article