By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 196, 23. 8., příl. Kursy a vzdělávání, s. 1
Annotation: Rozhovor s ředitelkou LŠSS.
Article
2
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 45, 1986, č. 39 (nedělní), 27. 9., s. 11
Annotation: Odpovědi účastníků: Letní škola slovanských studií: Bessnoff Leo (Finsko); Mei-Žu Čou (Čínská lidová republika); Šulginová Nina (SSSR).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 36, 8. 9., s. 2
Annotation: Glosa o Letních školách slovanských studií a zájmu účastníků o dílo B. H.; Letní škola slovanských studií.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 31, 31. 7., příl. Kmen, č. 31, s. 2
Annotation: O programu 29. běhu: Letní škola slovanských studií (Praha, 26. 7.-23. 7.), jak o něm informoval ředitel školy, proděkan filozofické fakulty...
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 43, 1982, č. 2, červen, s. 174-175
Annotation: Referát o 25. běhu: Letní škola slovanských studií v roce 1981.
Article
6
In: Brněnský večerník. -- Roč. 18, 1987, č. 163, 20. 8., s. 1 a 3
Annotation: O: Letní škola slovanských studií; se souborem rozhovorů.
Article
7
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 149, 1. 8., s. 3
Annotation: O: Letní škola slovanských studií (Brno).
Article
8
In: Brněnský večerník. -- Roč. 20, 1989, č. 126, 29. 6., s. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem: Letní škola slovanských studií o jejím 32. běhu (29. 7.-24. 8.).
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 34, 26. 8., příl. Kmen, č. 34, s. 2
Annotation: Hlasy účastníků 31. běhu: Letní škola slovanských studií.
Article
10
In: Brněnský večerník. -- Roč. 20, 1989, č. 148, 31. 7., s. 3
Annotation: Reportáž; Letní škola slovanských studií.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 190, 13. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor o programu letošního ročníku.
Article
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 9, 2009, č. 3, s. 230-233
Annotation: Nekrolog historika a bohemisty J. Kuklíka.
Article
14
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 12, 1962, č. 9, listopad, s. 577-578
Annotation: O Letní škole slovanských studií v Praze, se zřetelem na program bohemikální a slovakistický.
Article
15
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 176, 31. 7., s. 3
Annotation: Referát o zahájení 39. ročníku: Letní škola slovanských studií, kterou pořádá Ústav bohemistických studií FFUK.
Article
17
In: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS. -- R. 1995, s. 139-147
Annotation: Letní škola slovanských studií (1993, 1994).
Article
18
In: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS. -- R. 1995, s. 169-179
Annotation: Letní škola slovanských studií (1993, 1994); s oddíly Text a interpretace, Text a diskurz, Interakce autora se čtenářem, Čtenářské zaujetí,...
Article
19
20
In: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS. -- R. 1995, s. 235-248
Annotation: Letní škola slovanských studií (1993, 1994).
Article