By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 21
Annotation: Zpráva informující o novém samizdatovém filozofickém časopisu "PARAF", v jehož redakci je např. V. Benda. Časopis nabízí prostor odborným...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [3], březen, s. 10
Annotation: Zpráva o policejním zásahu proti bytovému semináři u L. Hejdánka. Tentokrát byla přerušena přednáška nizozemského filozofa T. de Boera o...
Article
3
by Palouš, Radim, 1924-2015
Published Praha : OIKOYMENH, 2008.
Annotation: S Úvodním slovem (s. 7-8) a s kapitolami: Horská metafora; Sókratův dialog; Komenského principum cognoscendi; Finkovy antinomie; Lévinasův exotismus;...
Book
4
by Pechar, Jiří, 1929-
Published Praha : Filosofia, 2007.
Annotation: S Úvodem (s. 9-15) a s kapitolami: Základní pojmy Husserlovy fenomenologie; "Materiální" hodnotová etika: Max Scheller; Bytí v světě a pravda...
Book
5
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 8, [1981], s. 10-17
Annotation: Přednáška o filozofii E. Levinase, zmíněny vlivy ostatních filozofů a důraz kladen na metafyziku a pojetí politické problematiky jejími prostředky....
Article
6
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [36], zima/jaro 1986, s. [21]-[22]
Annotation: Dopis o vztahu člověk versus počítač. Štogr se zajímá o to, jaký vztah má člověk k počítači a zdůrazňuje, že člověk je zde partnerem...
Article
7
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [37], léto 1986, s. [1]-[4]
Annotation: Úvaha ve formě dopisu o Levinasových myšlenkách týkajících se komunikace, mezilidských vztahů, myšlení a iracionality.
Article
9
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Vol. 28, 2018, iss. 56, december, s. 60-70
Annotation: Levinasovské čtení románu M. W. Shelleyové.
Article
10
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 5, 1986, s. 48-60
Annotation: Filozofickointerpretační esej o verších "První dopis Tamary A." (Erster Brief der Tamara A.) východoněmeckého básníka R. Kunzeho ze sbírky "Pokojová...
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 3, 3. 2., s. 5
Annotation: Úvaha o žánru deníku a o možných důvodech, které lidi vedou k denikovému psaní.
Article
12
In: Škvíry existence. -- ISBN 978-80-7530-208-3. -- S. 5-7
Annotation: Předmluva se věnuje filosofickým souvislostem autorčiných esejů.
Book Chapter
13
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují; monografie je výsledkem týmové práce...
Book
14
online
In: Reflexe. -- ISSN 0862-6901. -- R. 2017, č. 52, s. 7-19
Annotation: Esej inspirovaná vězeňskou korespondencí V. Havla.
Article
15