By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 15, 2001, s. 138-144
Annotation: Informativní stať (s fot. příl.).
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 6, červen, s. 30
Annotation: Redakční glosy - o chybách, další koncepci Plže a o libereckém Kalmanachu 2004/2005.
Article
3
In: Kalmanach. -- ISBN 80-902901-8-3. -- R. 2003, s. 52-57
Annotation: Přehledová stať k historii libereckých knihoven, s kapitolkami: České knihovnictví, Vznik Lidové české knihovny [v letech 1904-1921, postupným...
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, březen/duben, s. 17-18
Annotation: Úvodní článek k novému cyklu O zapomenutých autorech Liberecka (tři následující části vyšly pod názvem Liberecký dialekt a německá literatura...
Article
5
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, květen/červen, s. 20-21
Annotation: Kapitola se zabývá německými libereckými autory píšícími v nářečí; připojena povídka K. Baiera Sáňkování o ceny (s. 22-25).
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 52-54
Annotation: O literárním životě v Liberci.
Article
7
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, červenec/srpen, s. 26-27
Annotation: Vyprávění o zapomenutých libereckých autorech; otištěna báseň J. Vattera Polní kvítí (s. 26), Příhody ze studánecké hájovny H. A. Bielaua...
Article
8
In: SvětLik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, září/říjen, s. 13
Annotation: Zpráva o rozhodnutí Klubu autorů liberecka vyhodnotit jednou za rok (prosinec) autory, výtvarníky nebo nakladatele žijící na území Libereckého...
Article
9
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2003, březen/duben, s. 39-40
Annotation: Článek, připojeny ukázky z tvorby jeho členů (s. 40-43).
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 14, 2003, č. 35, 25.-31. 8., s. 4
Annotation: Mj. o Havlově politické publicistice ve vojensky okupovaném Liberci v srpnu 1968.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 204, 2. 9., příl. Salon, č. 132, s. 2
Annotation: O nakladatelství, které zahájilo činnost v r. 1994 vydáváním měsíčníku Kalendář Liberecka.
Article
12
In: Region. -- Roč. 2, 1992, č. 7, 18. 1., s. 5
Annotation: K pobytu B. N. v Liberci v r. 1850.
Article
13
In: Region. -- Roč. 2, 1992, č. 22, 22. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 38, 1986, č. 33, 8. 2., s. 12
Article
15
In: Zprávy České besedy. -- R. 1984, č. 50, prosinec, s. 5-9
Annotation: Stať uvozující soubor Liberecké fejetony Jana Nerudy na s. 10-22, opatřený edičními poznámkami a soupisem pramenů a literatury na s. 23-27.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 7, září, s. 47
Annotation: O svém vztahu k Liberci.
Article
17
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 39, 1987, č. 291, 11. 12., s. 5
Annotation: O vztahu F. X. Š. k Liberci a připravovaném pořadu 14. 12., na kterém promluví Buriánek František.
Article
18
In: Zprávy České besedy. -- R. 1987, č. 60, s. 6-11
Annotation: Medailón F. X. Š. v čísle Zpráv nazvaném Významní liberečtí rodáci (Výročí roku 1987. F. X. Šalda, Vlasta Burian, Jaroslav Řídký, Karel...
Article
19
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 1, 1985, č. 16, 3. 9., s. 8
Annotation: O činnosti.
Article
20
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2009, č. 31, s. 46
Annotation: Poznámka o autorovi u jeho stati Čtení o německém divadle v Reichenbergu I. (s. 43-46). Pokračuje v dalších číslech - v č. 1(35)/2010 otištěna...
Article