By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 24-34
Annotation: Deníkové zápisky ze stipendijního pobytu v Drážďanech z období od začátku října do konce listopadu 2012, během pobytu autor připravoval rešerše...
Article
2
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 20. 1. 2011
Annotation: Soubor zpráv o konání setkání a besed se spisovateli I. Šmoldasem a O. Neffem.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 247, 24. 10., s. 14
Annotation: Nekrolog L. Příhody.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 2, 22. 1., s. 15
Annotation: Zpráva připomíná 70. výročí Naivního divadla Liberec a 25. výročí konání mezinárodního festivalu "Mateřinka".
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 1, 2. 12. 1980 - 7. 1. 1981, s. 3-4
Annotation: Zpráva o domovních prohlídkách, které proběhly v Liberci dne 18. 11. v domech, v nichž žili tajní františkáni. Během prohlídek byl zabaven...
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 219, 20. 9., s. 19
Annotation: Zpráva o konání festivalu poezie v Liberci, kterého se zúčastní mj. P. Novotný, Z. Lazarová a J. Benko.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 16, 1. 8., s. 5
Annotation: Autor se ve své úvaze zamýšlí nad rezignací P. Hrušky na členství v komisi pro udělování Státní ceny za literaturu a nad aktuální politicko-společenskou...
Article
8
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 17, 2008, č. 1
Annotation: Zpráva o knize V. Vohlídalové "Na houpačce nejen s knihovnou".
Article
9
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 7. 5. 2005
Annotation: Rozhovor s B. Nuskou u příležitosti vydání jeho souboru povídek "O Paní Vševládné" o tématu smrti v literatuře, Liberci a knižní ilustraci;...
Article
10
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 28. 11. 2005
Annotation: Zpráva o desátém výročí libereckého "Literárního klubu", který založili J. Janáček, V. Píša a L. Středa.
Article
11
In: Na mostě u Wienerů. -- Zadní záložka
Annotation: Komentář autora; s dalším komentářem autora (4. s. volné obálky).
Book Chapter
12
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 80, 3. 4., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 3. 4. 2020
Annotation: Článek o aktivitách libereckého Divadla F. X. Šaldy v dobách koronavirové pandemie, mj. o četbě povídek J. Haška.
Article
13
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2012, č. 46 (4), s. 41-44
Annotation: Zhodnocení deseti ročníků festivalu autorských čtení pořádaných v Liberci.
Article
14
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 4, s. 289-301
Annotation: Studie analyzující román J. Rudiše, zejm. zobrazení česko-německého soužití a společenského klimatu na pozadí historických událostí 20....
Article
15
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, červenec/srpen, s. 20-24
Annotation: Studie; s ukázkami z díla F. Jaksche a J. Rösslera.
Article
16
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, září/říjen, s. 15-19
Annotation: Studie.
Article
18
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, leden/únor, s. 18-26
Annotation: Medailony autorů a ukázky z tvorby A. K. Senfta (báseň Dopis v plamenech) a F. Maschka (příběh Pastorek).
Article
19
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2006, březen/duben, s. 18-27
Annotation: Medailony s ukázkami z tvorby.
Article
20
In: SvětLik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2004, září/říjen, s. 16-20
Annotation: Medailonky autorů a ukázky z díla G. Funkeho (povídky - anekdoty Laciná husa, Dobře zatřepat, s. 16-18) a L. Tresla (báseň Sedmikrásky, s. 20).
Article