By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 24, 29. 1., s. 8
Annotation: Zpráva o úmrtí překladatelky P. Lidmilové.
Article
2
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 24. 10. 2005
Annotation: Zpráva u udělení Státní ceny za literaturu 2005 E. Dutkovi a Státní ceny za překladatelské dílo P. Lidmilové.
Article
3
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 10. 2005
Annotation: Zpráva o nominacích na Státní cenu za literaturu 2005.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 36-40
Annotation: Nekrology A. Límana, G. Francla, P. Lidmilové, P. Bendlové, J. Macháčka, A. Marenčina a J. Hampla.
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 7, s. 50-52
Annotation: Portrét překladatelky doplněný soupisem nejvýznamnějších knižně vydaných překladů.
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 21, 31. 10., s. 27
Annotation: Referát o slavnostním večeru udílení cen (E. Dutka za knihu Slečno, ras přichází; P. Lidmilová za překladatelské dílo).
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 5
Annotation: Úvaha; s biografickými poznámkami o laureátech za rok 2005.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 44, 31. 10., s. 76
Annotation: Článek, polemicky glosující podobu předávání státních cen za umění v říjnu 2005.
Article
9
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 208, 25. 10., s. 12
Annotation: Zpráva o ocenění.
Article
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 46, 14. 11., s. 78
Annotation: Glosa k oceněním v rámci udílení Ceny Jaroslava Seiferta pro rok 2005 (M. Ajvazovi a J. Suchému) je současně ohlédnutím po existenci této literární...
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 21-24
Annotation: Zpráva a laudatia.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 82, 6. 4., příl. Salon, č. 463, s. 4
Annotation: Medailon a bibliografie.
Article
13
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 111, 15. 5., Příloha, s. 8
Annotation: Rozhovor s redaktorkou Odeonu o portugalské literatuře a jejích českých překladech; na s. 9 úryvek z knihy: Pessoa Fernando, Kniha neklidu, přeložila...
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 2, únor, s. 134-135
Annotation: Medailón literární vědkyně zabývající se literaturou portugalské jazykové oblasti (nar. 2. 2.).
Article
15
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 45, 1989, č. 18, 3. 5., s. 7
Annotation: Příspěvek překladatelky z portugalštiny v cyklu věnovaném překladatelům humoristické literatury; u ukázky z tvorby Luise Fernanda Verissima.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 29, 17. 7., příl. Kmen, č. 29, s. 8
Article
17
In: Občanský deník. -- ISSN 0862-707X. -- Roč. 2, 1991, č. 10, 12. 1., s. 6
Annotation: Recenze; zejména o překladu.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 24, 25. 6., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání antologie a k vystoupení čtyř portugalských básníků na 7. ročníku Festivalu spisovatelů v Praze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 30, 20. 8., s. 3
Annotation: Recenze výboru z díla 9 portugalských básníků, kteří v posledních letech navštívili Prahu (čtyři z nich jako účastníci mezinárodního...
Article
20
In: Portugalští básníci v Praze. -- s. 11-12
Annotation: Úvodní slovo k výboru z díla 9 portugalských básníků, kteří v rozmezí více než deseti let prošli Prahou; s poznámkou o autorech (s. 160-162).
Book Chapter