By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 46-47
Annotation: Recenze na dvě biografie politika, novináře a historika H. Ripky.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 187, 11. 8., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Článek o edici Česká knižnice.
Article
3
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 16, 2005, č. 29, 11.-18. 7., s. 4
Annotation: O nejprodávanějších titulech, mezi něž patří knihy T. Halíka.
Article
4
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 184, 9. 8., s. 13
Annotation: Článek o ediční řadě.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 94, 22. 4., s. B4
Annotation: Profil nakladatelství.
Article
6
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 30, 5. 2., s. 13
Annotation: Komentář k edici.
Article
7
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 8, 1999, č. 46, 24. 2., s. 17
Annotation: Článek o edici Česká knižnice.
Article
8
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 121, 26. 5., s. 7
Annotation: Nakladatelství odpovídají na otázku, u jakých knih, nasazených v letošní letní sezóně, očekávají největší prodejnost.
Article
9
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 304, 31. 12., příl. Kultura 99, s. 6
Annotation: Stať o nakladatelích.
Article
10
In: Knihy 94. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 4, 1994, č. 20, 23. 5., příl. Knihkupec a nakladatel, roč. 13, s. 4
Annotation: V anketě odpovídají: Vašut Jan (nakladatelství Svojtka a Vašut), Mrázek Radim (Nakladatelství Lidové noviny), Zelený Jaroslav, (nakladatelství...
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 9, 9. 3., s. 10
Annotation: Rozhovor s pracovníky Nakladatelství Lidové noviny o edičním profilu, o třech základních edicích a o připravovaných titulech.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 10, 13. 1., s. 6
Annotation: Glosa o kulturní rubrice deníku Svobodné slovo a o jeho šéfredaktorovi: Kubík Čestmír; též o sbornících a časopisech vydavatelství Lidové...
Article
13
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 9, 1998, č. 26, 28. 6., s. 8
Annotation: Článek o edici Česká knižnice.
Article
14
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 40, 1998, č. 28, 7. 7., s. 43
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Nakladatelství Lidové noviny o budoucnosti edice Česká knižnice, kterou nakladatelství převzalo od zaniklého Českého spisovatele.
Article
15
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 7, 1998, č. 175, 29. 7., s. 6
Annotation: Poznámka o vydavatelském projektu.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 142, 19. 6., příl. Salon, č. 20, s. 2
Annotation: Článek v rubrice Představujeme.
Article
17
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 39, 1997, č. 30, 30. 7., s. 26-27
Annotation: Článek s názory mj. E. Michálkové z nakladatelství Aurora (ESA - Edice světových autorů) a E. Pleškové z Nakladatelství Lidové noviny (Klasická...
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, 2007, č. 289, 12. 12., s. B5
Annotation: Článek o završené edici korespondence B. Němcové.
Article
19
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 11, 2011, č. 2, s. 113-122
Annotation: Studie k výskytu motta v souboru produkce šesti českých nakladatelství v 90. letech dvacátého století; obsahuje tabulku Přehled mott v jednotlivých...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 76, 29. 3., s. 18
Annotation: Referát o společné edici nakladatelství Mladá fronta a Nakladatelství Lidové noviny Klasická knihovna a o podobných projektech jiných nakladatelů.
Article