By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 50, 9.-15. 12., s. 62
Annotation: Zpráva.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 11
Annotation: Zpráva z uvedení nové sbírky "Vykřičník jako stožár" O. Stehlíkové, na němž zaznělo i úvodní slovo P. Borkovce pronesené O. Lipárem,...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 24. 1., s. 21
Annotation: Zpráva informující o zvolení O. Lipára do funkce předsedy Asociace spisovatelů, o změně sídla redakce časopisu Revolver Revue a o vyhlášení...
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Interview, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor s předsedou Asociace spisovatelů O. Lipárem o provozu a hlavních úkolech organizace; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 2).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 15, 19. 9., s. 10
Annotation: Biografická poznámka a fotografie u otištěných básní.
Article
7
In: Skořápky. -- s. 55
Annotation: Biografická poznámka o autorovi (v roce 2002 získal 2. cenu v soutěži Ortenova Kutná Hora).
Book Chapter
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 7, 2006, č. 5, květen, s. 58
Annotation: Drobná biografická poznámka k ukázce z básní O. Lipára.
Article
9
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 4, 2008, č. 11, listopad, s. 55-56
Annotation: Článek o autorském čtení pětice autorů (kavárna Krásný ztráty, 3. 11. 2008); připojeny básně jednotlivých autorů (s. 54-55).
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 8, 10. 1., příl. Salon, č. 552, s. 2
Annotation: Glosa o knize M. Mouchy a o blogu O. Lipára.
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2007, č. 30/31, s. 73
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jeho básní otištěných na s. 72-77.
Article
12
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2011, č. 17, podzim, s. 28
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o O. Lipárovi doprovázející otisk jeho veršů (s. 28-29).
Article
14
In: Nejlepší české básně. -- S. 137-150
Annotation: Esej doprovázející antologii básní společně s předmluvou I. Wernische (s medailony editorů uvozujícími jejich texty, s. 10 a 138, s fot.); výbor...
Book Chapter
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 6
Annotation: Článek se věnuje Asociaci spisovatelů, obměně ve vedení - A. Borzič, O. Lipár, V. Janota, L. Vavrečka a V. Kahuda.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 3, 13. 3., s. 21
Annotation: Soubor recenzních poznámek.
Article
17
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 4, 2014, č. 11, 19. 3., s. 30-32
Annotation: Recenzní glosy k níže zmíněným knihám.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 3, 19. 3., s. 99-100
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným básnickým sbírkám.
Article
19
In: Komponent. -- s. 1
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (s fot. na 4. s. obálky).
Book Chapter
20
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 18, 2015, č. 73, 15. 10., s. 109-112
Annotation: Medailony. Mj. o uvedených autorech.
Article