By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Publikace se věnuje československé filmové komedii "Tajemství hradu v Karpatech" a jejímu scenáristovi Jiřímu Brdečkovi, závěrečná část...
Book
2
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 25, 28. 1., s. 4
Annotation: Přehled soudobývh filmů a filmových adaptací.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 38, 14. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 208, 5. 9., s. D1, D3
iDnes.cz [online]. -- 5. 9. 2009
Annotation: Článek o českém komiksu v souvislosti s volbou nejlepšího českého komiksu historie, zejm. o tvorbě kreslíře K. Saudka.
Article
6
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 7, 2008, č. 40, 2. 10., s. 56-57
Annotation: Článek v seriálu Český biják.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 53, 1972, č. 306, 28. 12., s. 5
Annotation: Referát o filmu Šest medvědů s Cibulkou natočeném na motivy knihy F.K. podle scénáře Miloše Macourka.
Article
8
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 298, 23. 12., příl. Ona Dnes, č. 51, s. 34-35
Ona Dnes. -- 26. 12. 2013
Annotation: Životopisný článek o V. Neuwirthové; mj. k jejím knihám pro děti.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 12, 1956, č. 134, 2. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 152, 1. 6., s. 3
Annotation: O zfilmovaných čtyřech Haškových povídkách se spojovacím komentářem Jana Wericha.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 177, 26. 6., s. 3
Annotation: Referát hodnotící mj. herecký přínos J. Wericha hře a inscenaci.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 26, 16. 6., s. 5
Annotation: Recenze filmu vzniklého podle povídek J. Haška (scénář J. A. Novotný a O. Lipský).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 27, 23. 6., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Divadla satiry (prem. 14. 6. 1956, režie O. Lipský, kreslené opony A. Pelc), v první části citující z čtenářských ohlasů...
Article
15
In: Kino. -- ISSN 0323-0295. -- Roč. 42, 1987, č. 4, 17. 2., s. 15
Annotation: Referát; na scénáři spolupracovali též: Lábus Jiří, Kaiser Oldřich.
Article
16
In: Limonádový Joe. -- S. 11-18
Annotation: Předmluva; v textu použito úryvků z vyprávění J. B., nalezeného v autorově pozůstalosti.
Book Chapter
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 7, červenec, s. 327-328
Annotation: Recenze filmu na motivy próz J. Haška.
Article
18
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 15, 2015, č. 1, s. 65-72
Annotation: Studie o uměleckém kýči, parodii nebo podvratných praktikách jako o nejčastějších výrazech odporu umělců vůči dominantním tendencím v...
Article
19
In: Dar. -- ISSN 2336-8454. -- Roč. 2, 1949, č. 8/9, 15. 11., s. 17-18
Annotation: Referáty o divadelních inscenacích.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 12, 1956, č. 135, 3. 6., s. 4
Annotation: Recenze filmové adaptace.
Article