By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 3, 1987, č. 10, prosinec, s. 18-23
Annotation: Shrnutí situace, ve které se nachází literární kritika v oficiálních periodikách (Literární měsíčník, Kmen, Brněnský večerník, Rovnost).
Article
2
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. [1]-2
Annotation: Glosa k přičinlivosti M. Floriana, který v souvislosti s chystanou návštěvou generálního tajemníka KSSS v Praze otiskl v Literárním měsíčníku...
Article
3
In: Literární revue. -- ISSN 0862-6618. -- Roč. 19, 1990, č. 3, březen, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 28-29, 41, 47, 57, 71, 98, 104
Annotation: Anketa.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 10, prosinec, s. 42, 61
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 9, listopad, s. 61-63
Annotation: Recenzní přehled prvých osmi propagačních tisků LM.
Article
7
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 39, 1989, č. 43, 19. 10., s. 10
Annotation: K 7. číslu, prvému po změně koncepce.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1981, zima, s. 22
Annotation: Výbor z dopisů zaslaných redakci u příležitosti 10. výročí časopisu.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 25, 20. 6., příl. Kmen, č. 25, s. 2
Annotation: Obsahový přehled 6. čísla.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 1, leden, příl. Dílna, s. 146-147
Annotation: Poznámka o příloze Dílna, určené mladým autorům; k snížení počtu stran.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 6, 11. 2., příl. Kmen, s. 2
Annotation: K 15. výročí založení.
Article
12
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 9, listopad, s. 65-71
Annotation: Montáž z reakcí na LM, vyvolaných kritikou: Prouza Petr v Kmeni.
Article
13
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 1, leden, s. 88-89
Annotation: Výběr z příspěvků v časopise Kmen, uveřejněný v rámci polemiky.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 10, prosinec, s. 4-32
Annotation: Obsahuje stati Rafaj Oldřich, O tvorbu dneška i zítřka (s. 4-7), Hrzalová Hana, Druh české literatury (s. 8-12) a Pozdravné příspěvky Říha...
Article
15
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 33, 1983, č. 40, 17. 11., s. 12
Annotation: Rozhovor se zástupkyní šéfredaktora o možnostech využití časopisu při literární výchově na školách.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 8, říjen, s. 137
Annotation: O spolupráci obou časopisů a obsahu českého čísla varšavského týdeníku (č. 19 z 8. 5).
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 4, 22. 1., s. 4
Annotation: Obsahový přehled.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 11, 12. 3., s. 4
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 16, 16. 4., s. 4
Annotation: Obsahový přehled.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1986, č. 21, 21. 5., s. 1
Annotation: Obsahový přehled.
Article