By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [2]
Annotation: Úvodník se zamyšlením nad knižní produkcí členů jičínského "Literárního spolku".
Article
2
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [10]
Annotation: Přehled umístění členů jičínského "Literárního spolku" v literárních soutěžích.
Article
3
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 1, 2002, č. 1, podzim, s. 2
Annotation: Úvodník k prvnímu číslu regionálního periodika "Čaj" (časopis autorů Jičínska), v němž by měla vycházet zejména beletrie.
Article
4
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 2, 2003, č. 2, duben, s. 22
Annotation: Fotografie z autorského čtení jičínského Literárního spolku (21. 3. 2003, Městská knihovna v Jičíně).
Article
5
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [3]
Annotation: Soubor zpráv, mj. o činnosti členů jičínského "Literárního spolku" a o ocenění J. Rudiše "Cenou Jiřího Ortena".
Article
6
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 7, červenec, s. [15]
Annotation: Přetisk dopisu s informacemi k setkání členů jičínského "Literárního spolku" se slovenským literárním klubem (září 2003).
Article
7
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 7, červenec, s. [23]
Annotation: Zpráva o článku o jičínském "Literárním spolku" (U nás, 5. 6. 2003).
Article
8
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 7, červenec, s. [23]
Annotation: Zpráva o výše zmíněném souboru textů, v němž autor karikuje některé členy jičínského "Literárního spolku".
Article
9
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 10, říjen, s. [5]
Annotation: Reportáž o návštěvě členů jičínského "Literárního spolku" na Slovensku.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 10, říjen, s. [19]
Annotation: Program akce (21.-23. 5. 2003, Jičín).
Article
11
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 11, listopad, s. [5]
Annotation: Soubor zpráv o publikační činnosti členů jičínského "Literárního spolku" (M. Eberlová, B. Procházka) a úspěších v literárních soutěžích...
Article
12
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 1, leden, s. 2-3
Annotation: Úvodník je věnován nízké návštěvnosti autorského čtení členů jičínského Literárního spolku.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 1, leden, s. 3
Annotation: Soubor zpráv o literárních akcích a publikační činnosti členů jičínského "Literárního spolku" (V. Franc, J. Benešová, J. Jindra), mj. o...
Article
14
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 1, leden, s. 12-13
Annotation: Článek k činnosti V. France pro jičínský "Literární spolek", mj. o tvorbě regionálních literárních časopisů "Kobra" a "Čaj".
Article
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 2, únor, s. 7
Annotation: Reakce na článek V. France o jeho činnosti pro jičínský "Literární spolek" (Kobra č. 1/2004), zejména o aktivitě členů; s datací 15. 1. 2004.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 3, březen, s. [12]
Annotation: Zpráva o konání akce "Jičínské poetické jaro" (21.-23. 5. 2004, Jičín); s programem.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 7, červenec, s. 7
Annotation: Soubor zpráv, mj. o čestném uznání P. Veselého v soutěži "Literární Varnsdorf" a ohlasu jičínského "Literárního spolku".
Article
18
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 7, červenec, s. 16
Annotation: Zpráva pro členy jičínského "Literárního spolku" o možnosti nahrát audiozáznam jejich tvorby pro nevidomé.
Article
19
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 8, červenec, s. 6
Annotation: Zpráva.
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 8, červenec, s. 6
Annotation: Soubor zpráv o publikační činnosti členů jičínského "Literárního spolku" (V. France o "Řehečské slepici" 2004, M. Sekyry o "Jičínském...
Article