By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 10, říjen, s. 49-50
Annotation: O S. L. a jeho komiksové tvorbě a spolupráci s Rudolfem Těsnohlídkem.
Article
2
In: Literka. -- Roč. 7, 2013, č. 4, duben
Annotation: Poznámka o kresleném seriálu Liška Bystrouška (vycházel v LN od dubna 1920) a o K. R. Ungarovi, který se narodil 12. 4. 1743.
Article
3
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 52, 1986, s. 78-79
Annotation: Článek; zde uloženy Lolkovy kresby, které podnítily R. Těsnohlídka k napsání Lišky Bystroušky
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 256, 1. 11., příl. Péčko, č. 44, s. 5
Annotation: O vzpomínkové akci Potomci slavných, kterou pořádá jednou měsíčně Arbesovo knihkupectví; nyní se vzpomínalo na R. T. a ilustrátora jeho textů...
Article
5
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 35, 1978, s. 29-33
Annotation: O genezi knihy; s citáty z dopisů.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 295, 19. 12., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Týnecké listy. -- Roč. 26, 2016, č. 5, květen, s. 9-10
Annotation: Medailony.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 11, 12. 1., s. 5
Annotation: Článek o kresbách S. Lolka, ke kterým napsal příběh R. Těsnohlídek.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 176, 30. 7., s. 5
Annotation: Recenze knihy lesníka-malíře.
Article
10
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva uvádí různá zvířata, která se u nás či ve světě dočkala své sochy, a vyzdvihuje význam lišky Bystroušky v oblasti výtvarné,...
Book Chapter
11
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 211-213
Annotation: Stať informuje o stopách "Lišky Bystroušky" v okolí Mohelnice a Loštic, mj. o Naučné stezce lišky Bystroušky či loštickém podniku Kavárna...
Book Chapter
12
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 214-217
Annotation: Chronologický přehled událostí ze života S. Lolka.
Book Chapter
13
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 218-220
Annotation: Stať pojednává o S. Lolkovi a jeho výtvarné tvorbě, zvláště o jeho kresbách s lesními motivy, které inspirovaly L. Janáčka a R. Těsnohlídka.
Book Chapter
14
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 221-224
Annotation: Stať pojednává o reálném předobrazu Lolkovy lišky Bystroušky, lišce žijící v hájovně na Stříteži, a o jejích dalších uměleckých ztvárněních...
Book Chapter
15
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 229-233
Annotation: Stať seznamuje se vznikem příběhů o lišce Bystroušce a informuje o výstavě "Bílovický salon", jejíž součástí je i část o próze a jí...
Book Chapter
16
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 258
Annotation: Vzpomínka malířova prasynovce na předčítání "Lišky Bystroušky" vnoučatům.
Book Chapter
18
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 9, 10. 9., s. [2]
Annotation: Recenze na dvojí vydání "Příběhů lišky Bystroušky" u příležitosti stého výročí prvního vydání.
Article
19
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 225-228
Annotation: Stať zprostředkovává Těsnohlídkovy vzpomínky na vznik příběhů o lišce Bystroušce, které začal psát v předjaří roku 1920 v Bílovicích...
Book Chapter
20
In: Liška Bystrouška : sto let od zrodu legendy. -- ISBN 978-80-86438-82-5. -- S. 252-254
Annotation: Stať je věnována spojitosti města Písku s liškou Bystrouškou a vztahu J. Janáčka ke K. Stösslové.
Book Chapter