By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 247, 22. 10., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 4-5
Annotation: Referát o slavnostním shromáždění u příležitosti 110. výročí narození J. Fučíka 22. 2. 2013 v Městské knihovně v Praze. Dále obsahuje...
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 4, prosinec, s. 58
Annotation: Zpráva o vydání sborníku.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 279, 30. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 46, s. 2
Annotation: Recenze na knihu zabývající se překlady Vančurova Rozmarného léta, kterou vydal Spolek Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 138, 15. 6., s. 4
Annotation: Zpráva o novinkách v programu festivalu Rozmarné léto; připojeno foto skupiny Hájecký šraml.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 265, 12. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 30, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 176, 1. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 31, s. 4
Annotation: Úvaha o výstavách věnovaných V. Vančurovi, které pravidelně doprovází festival "Rozmarné léto Vladislava Vančury" v Háji ve Slezsku. Na festivalu...
Article
8
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Glosa o průběhu kulturního festivalu "Rozmarné léto" v roce 2021, autor mj. krátce představuje hlavního organizátora akce, L. Ludvíka; připojeny...
Article