By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 15, 2018, č. 1, srpen, s. 49-67
Annotation: Studie se zabývá základními otázkami teorie mediality s odkazem na studie F. Kittlera, N. Luhmanna a L. Elleströma.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 518-540
Annotation: Studie podávající přehled proměn a posunů v používání pojmu "literární život" a dalších pojmů, spjatých se sociologickými a ekonomickými...
Article
3
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 2, 2005, č. 2, prosinec, s. 195-212
Annotation: Studie o pojmu Střední Evropy. Autor se pokouší o jeho časoprostorové vymezení, sleduje jeho historický vývoj a proměny a také též různé...
Article
4
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 21, 2011, č. 44, s. 231-234
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 9, 2019, č. 1, s. [9]-33
Annotation: Studie o vlivu literární kritiky na vývoj literární komunikace na přelomu 18. a 19. století v českých zemích. Autor se odvolává na literární...
Article
6
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 6 (23), 2014, n. 3, p. 22-33
Annotation: Autor studie k teoretickým aspektům literární komunikace vyjadřuje přesvědčení, že literární teorie je schopna přijímat impulsy teorie systémů...
Article
7
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 6 (23), 2014, n. 3, p. 34-50
Annotation: Studie ke komunikaci a umění z perspektivy teorie systémů se věnuje umění a literatuře jako sociálním systémům a literární komunikaci.
Article
8
Annotation: S částmi: Structuralism and Language System (s. 11-241); Beyond Language Structures (s. 243-459, s úvodem M. Procházky /s. 245-250/ a s oddíly: Legacies...
Book
9
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují; monografie je výsledkem týmové práce...
Book
10
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 18, 2015, č. 2, s. 11-28
Annotation: Studie se věnuje jedinečnému přístupu, který sci-fi v západním kulturním prostoru nabízí ve vztahu k temporalitě, především k budoucnosti....
Article
11
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 15, 2006, č. 2, s. 147-157
Annotation: Studie, rozvažující podnětnost i kritická místa radikálního konstruktivismu nejen na půdě literární vědy, především v souvislosti s myšlenkami...
Article
12
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 15, 2006, č. 2, s. 181-187
Annotation: Studie, rozvažující kritická místa radikálního konstruktivismu (také na půdě literární vědy), především v podání R. Gehrkeho.
Article
13
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 16, 2007, č. 2, s. 18-34
Annotation: Studie o etických aspektech konstruktivismu. Autor si všímá především otázky etické odpovědnosti vědce za jeho dílo, přičemž pracuje obzvláště...
Article
14
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 6 (23), 2014, n. 3, p. 5-21
Annotation: Všeobecná teorie systémů nabídla různé možnosti konceptualizace systémů. V opozici k úzké koncepci systému podle N. Luhmanna navrhuje autor...
Article
15
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 6 (23), 2014, n. 3, p. 79-99
Annotation: Studie se věnuje rekonstrukci diskurzu výzkumů literární komunikace v německém literárněvědném kontextu.
Article
16
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 3, s. 63-75
Annotation: Studie se věnuje kánonu jako společenskému jevu, autor vychází z tezí N. Luhmanna.
Article