By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 21-24
Annotation: Rozhovor s literárním a kulturním historikem M. Putnou, který zasazuje Rukopisy do širšího kontextu literárních mystifikací od antiky po národní...
Article
3
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 7-9
Annotation: Polemika s Fučíkovým obrazem v "Přehledných dějinách české literatury" (2012).
Article
4
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 3, s. 2-3
Annotation: Glosa připomínající dílo polského sémiotika a strukturalisty M. Głowińského, zmíněna též česká literární reflexe komunistického newspeaku...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 120
Annotation: Biografické poznámky.
Article
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 24. 1. 2009
Annotation: Článek o satirické plastice "Divadlo Entropa" D. Černého s přihlédnutím k tradici mystifikace v literatuře.
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 26. 5. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Slávy dcera : báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie...
Article
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 11. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Ten, který byl : Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou : úvod povahopisný".
Article
12
13
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 3. 9. 2018
Annotation: Článek o K. Čapkovi a o reflexích jeho osoby i díla následně po Čapkově smrti, v období druhé republiky.
Article
14
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s dcerou a synem marxistického filosofa a historika R. Kalivody, překladatelkou E. Kalivodovou a klasickým filologem J. Kalivodou; připojeny...
Article
16
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2017, č. 2/3, s. 7-12
Annotation: Studie na příkladech úryvků z originálů i překladů textů literárních děl ukazuje problematiku překladu oslovení s expresivním zabarvením.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 102-104
Annotation: Zpráva o přípravách vydání svazku próz V. Macury, které spisovatel psal v 80. letech.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 32, 7. 2., s. 18
Annotation: Komentář k vydání multimediální encyklopedie; s citací vyjádření pracovníků ÚČL, podílejících se na jeho přípravě.
Article
19
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 7, 1. 3., s. 60-62
Annotation: Článek.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 9
Annotation: Sloupek, ve kterém si autor pochvaluje nový telefon, který mj. umožňuje poslouchat a srovnávat různé podoby Švejka, chodit podle poznatků o Švejkově...
Article