By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 12
Annotation: Ukázka z připravované publikace ÚČL AV ČR s pracovním názvem "Interpretace české literatury devadesátých let 20. století".
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 5, s. 507-510
Annotation: Studie.
Article
3
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 6, 2000/2001, č. 5, 18. 6. 2001, s. 28
Annotation: Referát o mezinárodní česko-polské konferenci pořádané Státní vysokou odbornou školou ve Walbrzychu, mj. o příspěvcích D. Vlašínové o...
Article
4
7
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 5, 1997, č. 4, s. 6-13
Annotation: Rozhovor; s ukázkou z románu (s. 14), s poznámkou o autorovi (s. 6).
Article
8
In: Alternativa nova. -- Roč. 4, 1997/1998, č. 9/10, květen/červen 1998, s. 422-423
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 248, 22. 10., s. 18
Annotation: Referát o udělení státních cen za literaturu a překladatelské dílo.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 249, 23. 10., s. 18
Annotation: Článek o plánech nakladatelství Mladá fronta, které vydalo román V. Macury Guvernantka, oceněný Státní cenou za literaturu.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 249, 23. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o předání cen V. Macurovi a J. Pokornému.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 1998, č. 211, 30. 10., příl. HN na víkend, č. 44, s. 14
HN na víkend. -- 30. 10. 1998
Annotation: Referát o slavnostním předání letošních cen (V. Macura za román Guvernantka a za soubor esejů Český sen, J. Pokorný za celoživotní překladatelské...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 18, 29. 10., s. 9
Annotation: Laudatio u příležitosti udělení Státní ceny za literaturu V. Macurovi.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 19, 12. 11., s. 5
Annotation: Glosa k udělení státní ceny za literaturu V. Macurovi a J. Pokornému.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 294, 16. 12., s. 12
Annotation: O postavení literatury, letošní Státní ceně a zájmu médií o literaturu.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 47/48, 17. 12., s. 3
Annotation: Recenze románu ze života F. L. Čelakovského.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 295, 17. 12., s. 8
Annotation: Recenze třetího dílu tetralogie.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 8, 1998, č. 7, 9.-15. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 4, 19. 2., s. 20
Annotation: Recenze románu ze života F. L. Čelakovského.
Article