By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 8. 12. 2015
Annotation: Článek o reakci skupiny českých spisovatelů a nakladatelů na udělení ocenění Český slavík T. Ortelovi a skupině Ortel.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Autor ve svém článku uvažuje o současné české literatuře, literární kritice, literárních časopisech, literárních cenách a způsobech propagace...
Article
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 20. 3. 2013
Annotation: Zpráva; připojen seznam nominovaných.
Article
4
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 2. 2013
Annotation: Kritická glosa věnující se problematice pojmenování ceny Magnesia Litera pro děti a mládež "Cenou Lucie Seifertové".
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 11
Annotation: Fejeton o cenách Magnesia Litera, o kauze kolem kavárny Liberál, v níž se uskutečnil večer stoupenců xenofobně a protislamisticky smýšlejícího...
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 64, 16. 3., příl. Scéna, s. 15
Annotation: Zpráva o autorském čtení P. Stančíka a V. Matochy, nominovaných na cenu Magnesia Litera, v Knihovně Václava Havla.
Article
8
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 12. 2. 2019
Annotation: Článek o specifikách 18. ročníku literární soutěže o cenu Magnesia Litera s ohledem na otázku prodeje knih vítězů předchozího ročníku.
Article
9
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 73, 12.-14. 4., příl. Ego!, roč. 5, č. 15, s. 22-24
Ego!. -- 12. 4. 2019
Annotation: Soubor rozhovorů se spisovateli nominovanými na cenu Magnesia Litera 2019 o čtenářství.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 16, 15.-21. 4., s. 55
Annotation: Zpráva.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 5, 7. 5., s. 6-7
Annotation: Článek o literárních cenách Magnesia Litera, jejich významu a fungování problematizuje např. složení poroty cen a nejasnost kritérií výběru...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, příl. Biblio, září, s. 12
Annotation: Článek o českých literárních cenách a soutěžích pro dětskou literaturu.
Article
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 12. 2. 2015
Annotation: Článek o komerčních úspěších vítězů soutěže Magnesia Litera.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
15
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 24. 4. 2013
Annotation: Fotoreportáž z předání cen Magnesia Litera.
Article
16
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 24. 4. 2013
Annotation: Zpráva; připojen seznam vítězů.
Article
17
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 24. 4. 2013
Annotation: Článek o šancích nominovaných spisovatelů na získání cen Magnesia Litera.
Article
18
online
In: Čítárny [online]. -- 21. 4. 2010
Annotation: Kritická glosa k předávání cen Magnesia Litera.
Article
19
20
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 109, říjen, s. 12-16
Annotation: Rozhovor s K. Foltánkovou o čtenářství, žurnalistice, literární tvorbě, literárních soutěžích, blogu a literárních časopisech.
Article