By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 10, 11. 12., s. [84]-89
Annotation: Článek o expedicích K. Absolona na dno propasti Macocha cituje z rukopisného deníku účastníka jedné z expedic A. Krále, zmíněna je též dobová...
Article
3
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 25, 2016, č. 1
Annotation: Zpráva o spolupráci J. Mahena a J. Lady na knihovnickém plakátu, s citacemi ze vzájemné korespondence a přetiskem plakátu.
Article
4
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 12, prosinec, s. 51
Annotation: Recenze na biografii M. Jeřábka o B. Kiliánovi, vydavateli kulturních časopisů "Salon" a "Měsíc" a strýci spisovatele B. Hrabala; spolupracoval...
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 262, 10. 11., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Zpráva o scénickém čtení divadelní hry J. Mahena "Mrtvé moře", které proběhne 14. 11. 2018 v Divadle U Valšů.
Article
7
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 5, květen, s. 10-13
Annotation: Článek o životě a díle J. Mahena, zmíněno je mj. divadlo Husa na provázku a Mahenův památník.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 231-232
Annotation: Článek o historii Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 16
Annotation: Článek se věnuje odkazu J. Mahena u příležitosti 80. výročí od smrti spisovatele.
Article
10
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 8, září, s. 34
Annotation: Referát o výstavě připravené pracovníky Moravského zemského muzea, která je věnovaná J. Mahenovi u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.
Article
11
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [10], 2001, č. 1
Annotation: Článek o J. Mahenovi, zejména o jeho knihovnické činnosti.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 297, 22. 12., s. 27, příl. Orientace, s. ix
Annotation: Úryvky ze vzpomínkové knihy "Dnes a zítra", v nichž autor vzpomíná na R. Těsnohlídka, J. Mahena, A. Heinricha a A. Nováka.
Article
13
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s.3
Annotation: Medailon připomínající výročí 80 let od smrti J. Mahena.
Article
14
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 5-7
Annotation: Referát z konference "Jiří Mahen v množném čísle", která se konala ve dnech 21. a 22. května v Brně, kterou pořádala Knihovna Jiřího Mahena...
Article
15
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 7-8
Annotation: Zpráva o akcích připomínajících výročí 80 let od smrti J. Mahena.
Article
16
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 9-18
Annotation: Studie o dramatu J. Mahena "Dezertér"; text je zkrácenou a upravenou verzí slovníkového hesla psaného pro projekt "Moderní česká divadelní hra...
Article
17
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s.
Annotation: Recenze o divadelní inscenaci "Jánošík Revisited" podle hry J. Mahena, již uvádí Národní divadlo v Brně, přetištěný z Týdeníku Rozhlas...
Article
18
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 19-35
Annotation: Studie věnovaná vztahu J. Mahena a F. Halase, od jehož smrti uplynulo v roce 2019 70 let, důraz je kladen na korespondenci obou básníků.
Article
19
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 36-40
Annotation: Článek se věnuje vztahu J. Mahena k Beskydám.
Article
20
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 60
Annotation: Fiktivní rozhovor J. Skácela jako představitele časopisu Host do domu s J. Mahenem, který vyšel mj. v souboru próz "Třináctý černý kůň".
Article