By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 267, 16. 11., s. 18
Annotation: Článek o meziválečné umělecké avantgardě a jejích zahraničních vlivech a inspiracích.
Article
2
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 7, s. 55-60
Annotation: Článek o překladech poezie V. V. Majakovského, připojeny jsou ukázky originálních básní a překladů J. Taufera, J. Kitzlerové a kolektivu ze...
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 171, 19. 7., s. 5
Annotation: Medailon V. V. Majakovského k 60. výročí jeho narození.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 16, 20. 1., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci Divadla komedie.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 144
Annotation: Zpráva nakladatelství Československý spisovatel o vzniku a chystané edici "Klubu přátel poezie".
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 122-125
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 67-71
Annotation: Autorka vzpomíná na návštěvu V. V. Majakovského v Praze v dubnu 1927.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 342-349
Annotation: Autor na základě podnětů, vyvolaných diskusemi o socialistickém realismu v socialistických i západních zemích, uvažuje o chápání tohoto pojmu...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 71, 23. 3., s. 4
Annotation: O literárním obrazu Ameriky v díle J. V. Sládka, Ch. Dickense, L. N. Tolstého, M. Gorkého, Vl. Majakovského a amerických prozaiků; součást protiamerické...
Article
10
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 4/5, duben/květen, s. 168-170
Annotation: Článek uvádí řadu sovětských autorů, jejichž tvorba zásadně ovlivnila autory české počínaje J. Wolkerem a A. Zápotockým konče.
Article
11
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 2, únor, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 167
Annotation: Autor informuje o recitační soutěži Wolkrův Prostějov.
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 2, duben, s. 93-99; č. 3, červen, s. 152-155
Annotation: Dvoudílná studie o Majakovského pražském pobytu a o jeho vztahu s českými autory.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 45, 6. 11., s. 6
Annotation: Příspěvek v Majakovského řečnickém stylu do aktuální diskuse o satiře.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 16, 16. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 80, 4. 4., s. 2
Annotation: Informační glosa o překladu básnického díla V. V. Majakovského.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 82, 6. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 85, 9. 4., s. 4
Annotation: Úryvek z knihy "Fanfáry a hrany".
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 22, 26. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o plenární schůzi Svazu českolovenských spisovatelů.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 36, 6. 2., s. 4
Annotation: Studie.
Article