By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, estetiky a bohemistiky.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 177-185
Annotation: Ukázka stylistického rozboru na příkladu románu M. Majerové "Siréna".
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 63-71
Annotation: Esej o románu M. Krausové-Holasové "Vesničko má pod horami", jehož název odkazoval k valčíku českého Němce J. B. Blobnera. Autor ve svém eseji...
Article
4
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 15, 15. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 27, 1. 2., s. 2
Annotation: Medailon M. Majerové.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 86, 12. 4., s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 87, 13. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 252, 28. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení státních cen v oblasti filmové a rozhlasové tvorby.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 249, 1. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o natáčení filmu Siréna podle stejnojmenného románu Marie Majerové.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 32, 1. 2., s. 3
Annotation: O inscenaci souboru J. K. Tyl z Úval provedené za účasti autorky v 1. kole divadelní soutěže lidové umělecké tvořivosti.
Article
11
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 2, 1952, č. 1, leden, s. 124-133
Annotation: Studie v úvodu shrnuje vědecké práce týkající se románu Siréna a zasazuje román do kontextu díla M. Majerové, kontextu doby a české literatury...
Article
12
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 22, 4. 6. 1948, s. 230
Annotation: Zpráva informuje o ruském překladu románu Siréna od M. Majerové, který se připravuje, a o vznikajícím životopisném románu o J. Fučíkovi...
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 31, 6. 2., s. 4
Annotation: Úryvek z románu M. Majerové Siréna.
Article
14
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 37, 1954, č. 3/6, červen, s. 144-151
Annotation: Článek se zabývá vývojem jazyka a stylu Marie Majerové na vybraných dílech její tvorby.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, 3. s. obálky
Annotation: Krátké anotace nových knih nakladatelství Družstevní práce.
Article
16
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 9, 2. 3., s. [5]
Annotation: Anotace knihy. V závěru následuje srovnání nákladu Sirény při jejím prvním vydáním a v 50. letech.
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 17, 21. 4., s. [4]
Annotation: Anotace knihy.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 790
Annotation: Zpráva o výstavě k narozeninám Marie Majerové a Ivana Olbrachta, na níž byly vystaveny ilustrace Vojtěcha Tittelbacha k románu Siréna.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 34, 8. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Sirény" M. Majerové.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 23, 27. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o slavnostním večeru k jubileu M. Majerové. V rámci večera se hrály scény z románu "Siréna" v režii E. F. Buriana.
Article