By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 27
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho konceptu člověka, jenž byl založen na kombinaci přírodní a pudové vázanosti...
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 28
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho pojetí husitství jako raně buržoazní revoluce, které vychází z myšlenek F....
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 231, 5. 10., s. 11
Annotation: Článek o čes(koslovens)kých prezidentech a též jejich přívlastcích, které vznikly na základě společenské recepce.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 2, únor, s. 41-46
Annotation: Článek popisuje zásady "vědecky stranické" výchovy, která má žáky v oblasti jazykové výuky vést k poznání, že "lidské vědomí, myšlení...
Article
6
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 11-12
Annotation: Článek k výročí Pařížské komuny, mj. s citací z Fučíkova článku "Ať žije komuna!".
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
In: ArteActa. -- ISSN 2571-1695. -- Roč. 1, 2018, č. 1, s. 39-47
Annotation: Recenzní esej na internetový slovník z oblasti performančních studií.
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 5, leden, s. 454-456
Annotation: Rozhovor o osvícenské utopii, o utopii nikoli jako jakési "chimérické nauce", ale jako snu o společnosti, s přesahem do marxistického uvažování...
Article
10
by Kulczycki, Ludwik, 1866-1941
Published Olomouc : Sračka [samizdat], 1989.
Annotation: Studie přibližující stav současného anarchismu, postavená zejména na rozsáhlém úvodu do života a díla M. Bakunina (a jeho úvahách o slovanském...
Book
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [4], duben, s. [25]-[30] ([1]-6)
Annotation: Úvaha o roli intelektuálů ve společnosti.
Article
12
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Surrrealistická báseň zmiňující Karla Marxe.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 5/6, leden/únor 1951, s. 176-186
Annotation: Článek o teoretických základech progresivního výkladu literárních děl (se závěrečnou poznámkou redakce).
Article
14
online
Webarchiv
In: Prostor [samizdat]. -- Roč. 2, 1987, č. 8, březen, s. 101-111
Annotation: Překlad článku z polského časopisu Aneks věnovaný teorii marxismu a její dezinterpretaci v praxi; (Aneks č. 29/30, 1983).
Article
15
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 9, květen, s. 15
Annotation: Zpráva o novinkách v procesu se slovenským vydavatelem samizdatu I. Polanským. Polanský byl původně obžalován z propagace fašismu (kvůli šíření...
Article
17
In: In margine [samizdat]. -- Č. 16, s. [1]
Annotation: Komentář aktuální politické i společenské situace s ohledem na čtyřicetileté výročí úmrtí T. G. Masaryka, jehož některá díla, mj. "Česká...
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 18-19
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi, o jeho uvažování o středověkém myšlení, české reformaci a o českém avantgardním...
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s dcerou a synem marxistického filosofa a historika R. Kalivody, překladatelkou E. Kalivodovou a klasickým filologem J. Kalivodou; připojeny...
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 22-23
Annotation: Úryvky z korespondence, již vedl marxistický filosof a historik R. Kalivoda s historikem J. Válkou v období normalizace; připojena bio-bibliografická...
Article