By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 39, 24. 9., s. 23; č. 40, 1. 10., s. 23
Annotation: Medailon A. Jiráska.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 6.-12. 1., s. 14-21
Annotation: Článek o K. Čapkovi, mj. o Čapkově chápání literatury jako sféry, která má reflektovat a ovlivňovat společenské dění. Připojen článek...
Article
4
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 30. 12., s. 27
Annotation: Článek o filmech podle literárních či dramatických předloh K. Čapka a o K. Čapkovi, které odvysílá Česká televize u příležitosti 130....
Article
6
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 64, 2018, č. 4, 14. 12., s. 78
Annotation: Recenze na film "Hovory s TGM".
Article
7
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 7/8, červenec/srpen, s. 468-470
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 10. 2017
Annotation: Ukázky z nepublikovaných pamětí "Zlatá brána". Strojopis je uložen spolu s dalšími písemnostmi v pozůstalosti M. Blekastadové ve Filosofickém...
Article
9
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 26, 31. 1., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 4. 2. 2020
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci hry J. Macka "Diagnóza: Masaryk", již uvádí Divadlo Feste v Brně.
Article
10
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 64, 2020, č. 1, leden, s. 17
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci autora J. Macka "Diagnóza Masaryk", kterou připravuje Divadlo Feste v kavárně Industra (premiéra 22. 1. 2020).
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 52-53
Annotation: Recenze na biografickou knihu P. Kosatíka o T. G. Masarykovi.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 12, 19. 3.
Annotation: Rozhovor se scenáristou a spisovatelem Z. Mahlerem.
Article
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 46
Annotation: Recenze na monografii R. Vaška věnovanou anonymní publicistice T. G. Masaryka z doby jeho prezidentského působení.
Article
14
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 967-989
Annotation: Studie o proměně zobrazování T. G. Masaryka českými malíři a sochaři na základě jeho politiky a vnímání českou společností.
Article
15
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 249-253
Annotation: Nekrolog.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 215, 15. 9., s. 12
Annotation: Autor ve svém komentáři připomíná T. G. Masaryka nejen jako politika, ale především jako občana-intelektuála, který byl schopen (nejen) na...
Article
17
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 4, 23. 1., s. 20
Annotation: Článek o historii "Ottova slovníku naučného".
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 226, 29. 9., příl. Česká pozice, s. 13-14
Annotation: Esej o střední Evropě a středoevropské kultuře. Autor si za své myšlenkové východisko zvolil práce básníka, filologa a esejisty R. Preisnera.
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [7], září, s. [48]-[52] [1]-5
Annotation: Polemika autorky exilové studie o filosofickém myšlení T. G. Masaryka na kritiku J. Opata
Article
20
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 5. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article