By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 60, 1952, č. 9, 11. 1., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o diskuzním večeru o Arne Novákovi, který proběhl na Katedře českého jazyka a literatury při filozofické fakultě Masarykovy...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 96, 26. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o konání literárněvědné konference k 130. výročí narození V. Vančury, kterou zorganizovala Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické...
Article