By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 223, 25. 9., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 26. 9. 2018
Annotation: Článek o divadelní adaptaci A. Pammrové "Antieva" (prem. 28. 9. 2018, Divadlo Na zábradlí).
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. [34]
Annotation: Zprávy; mj. o nové inscenaci spolku Masopust "Antieva", zachycující osobnost A. Pammrové, jíž si vážil a s níž si korespondoval i F. X. Šalda,...
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 40, 4. 10., s. 53
Annotation: Divadelní tip na adaptaci A. Pammrové "Antieva" (prem. 28. 9. 2018, Divadlo Na zábradlí).
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 249, 26. 10., s. 9
Annotation: Referát o divadelní inscenaci spolku Masopust "Antieva" o A. Pammrové.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 21, 11. 12., s. 3
Annotation: Článek o knize MasoX, která vyšla k desetiletému výročí divadelního spolku Masopust.
Article
6
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 68, prosinec, s. 9-11
Annotation: Rozhovor s dramatičkou E. Prchalovou o jejím vztahu k osobnosti a dílu A. Pammrové, zejm. o dramatizaci Pammrové prózy "Antieva".
Article
7
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 24, 2013, č. 4, s. 85-88
Annotation: Referát o divadelní inscenaci dramatu Lenky Lagronové na motivy knihy Olgy Tokarczukové.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 22, 2015, č. 24, 8. 6., s. 70-72
Annotation: Článek o čtyřech divadelních souborech, které jsou ve stínu kamenných divadel a specializují se na performance a flashmoby; soubory doporučili:...
Article
9
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 27, 2016, č. 2, s. 25-34
Annotation: Článek rozebírá režisérský styl J. Friče na příkladu jeho pěti posledních inscenací, čtyři jsou od československých dramatiků.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 10, 16. 5., s. 7
Annotation: Referát.
Article
11
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 27, 2017, č. 6, 2. 6., příl. kulér, s. 13-14
Annotation: Referát.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 8, 12. 4., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 2, 2. 1., s. 12-14
Annotation: Rozhovor mj. o operní performanci "Deník zloděje" (M. König je autorem scénáře a sám v ní i účinkuje), hře "Já, mé druhé já a já" a "Lidový...
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Komentář k výsledkům ankety Divadelních novin Inscenace roku pro rok 2017.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 13, 16. 1., s. 9
Annotation: Informační glosa o výsledcích ankety Inscenace roku 2017, již vyhlašují Divadelní noviny.
Article
16
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 28, 2017, č. 6, s. 20-30
Annotation: Referát na tři inscenace J. Nebeského realizované v roce 2017. Níže zmíněny inscenace dvou původních českých her.
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 66, 19. 3., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 18. 3. 2018
Annotation: Zpráva o výsledcích.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 71, 24. 3., příl. Scéna, s. 14
Annotation: Článek je věnován nominacím na "Ceny Thálie" (24. 3. 2018), mj. zmíněny i inscenace "Honey" a "Deník zloděje".
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 16, 29. 9., s. 2
Annotation: Rozhovor s uměleckým šéfem divadelní společnosti "Masopust" M. Königem o jeho plánech.
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Rozhovor se spoluzakladatelkou a dramaturgyní divadelní společnosti Masopust o jejich činnosti a o knize "MasoX", která vyšla k desetiletému výročí...
Article